Givare

Givare

Givare för mätning av temperatur, fukt eller CO2. Trådbundna eller trådlösa före anslutning till rumsregulatorer, styrsystem eller gateways.

Trådbundna sensorer och detektorer

Trådbundna givare för luft- och vattentemperatur, luftfuktighet.

Trådlösa sensorer och detektorer

Trådlösa givare för luft- och vattentemperatur, luftfuktighet.