Rumsregulatorer

Rumsregulatorer

Rumsregulatorer för styrning av ställdon. On/off eller 0-10v styrning.

Rumsregulator 41

Rumsregulator R41 används för att reglera värme och kyla i sekvens. Tillsammans med termoställdon kan Rumsregulatorn reglera t.ex kyltak, fancoil, radiatorer mm.
Regulatorn är CE-godkänd.

Beskrivning
Rumsregulator R41 har följande funktioner:

On/Off utgångar 24V
Värme- och kylutgångar anpassad till ställdon VAC (NC)
Möjlighet till mekanisk begränsning av skalområde
R41 ansluts med plintanslutning
Reglerområde 16-24°C
Ventil motioneras 1 gång per dygn. Kan aktiveras med S1
Regulatorns Pband kan ändras från 1-2 grader vid bygelö S2

Rumsregulator R41 tillbehör

Room thermostat accessories

Rumsregulator 44

Rumsregulator R44 är en mångsidig rumsregulator för temperaturen i enskilda rum och för regleringstillämpningar vad beträffar variabel luftvolym (VAV).
Genom RS-485-anslutningen kan man ansluta regulatorn till alla system som stöder Modbus
RTU-protokoll.
Bus-enheten är galvaniskt isolerad från regulatorns övriga elektronik.

Beskrivning
Regulatorn stöder 0…10 V reglerande ställdon och/eller termiska ställdon och 0…10 V reglerade dämpare. Det går att direkt reglera fläktkonvektorns fläkthastighet med en 0…10 V utgång om fläktkonvektorn har en EC-motor. En 0…10 V utgång har reserverats för variabel reglering av luftvolym.
Temperaturen detekteras med en intern eller extern NTC10-givare (terminalerna är inkluderade).

Regulatorn har driftlägen för natt och dag. Driftlägena regleras med hjälp av en extern kortomkopplare,
PIR-närvarodetektor, över Modbus och från menyn.
Det går att temporärt aktivera dagläge för en specifik tid genom att trycka på knappen ”man i huset” Den temporära tiden kan vara 1…480 min. Efter fördröjningen återgår regulatorn till nattläge om dagläge inte samtidigt har aktiverats över Modbus.

Tempco Touch E3 pekskärm

Pekskärm för styrning av radiatorerna: Yali Digital/Parada/Ramo/GV, Epok, Tamari, Langila, Sanbe och Alaid RF.