Verktyg och tillbehör

Verktyg och tillbehör

Verktyg för att mäta flöde och tryck samt för att ställa in Kv-värden och göra förinställningar i ventiler.

Förinställningsverktyg

Förinställningsverktyg för att ställa in Kv värden på ventiler och insatser. För noggrann inställning av Kv värden rekommenderas att använda verktyg och nyckel.

Ventil- och koppelanslutningar samt kopplingar

Anslutningar och kopplingar för ventiler och koppel. Anslutningar till radiatorer, konvektorer samt anslutningar för värme- och kylapparater. Kopplingar för koppar och Pex och AluPex rör.