Ventilinsatser ROT

Ventilinsatser ROT

Renovera befintliga ventiler genom att byta till nya insatser. Få möjligheten att reglera med självverkande termostat eller handratt.

Täcklock L22 inkl. O-ring

Täcklock ibnklusive packning för att täta en M22 anslutning.

ROT 21B säte Insatser tillbehör

ROT 21B säte Insatser tillbehör reservdel

21F säte Insatser tillbehör ROT

21F säte Insatser tillbehör ROT rfeservdel

Utbytesinsats AHA/HRE/TRV

Utbytesinsatserna ersätter insatsen i ventiler av AGA typ TRV och HRV ventiler. Utbytesinsatsen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.

Beskrivning
Ventilens utforming försedd med termostat enl. bild. OBS får ej förväxlas med AGA Thermopanel radiatorkoppel. Insatsens gänga är M22x1,5.
OBS! För fullgod funktion krävs att befintliga ventilhus är i oskadat skick samt att medföljande instruktion följs. Funktionen kan inte garanteras vid avvikande ventilutföranden, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller andra förhållanden vi inte kan råda över.

Utbytesinsats AHA theorell

Utbytesinsatserna ersätter insatsen i ventiler av AHA-Theorell fabrikat med metallvred, plastratt eller femuddig handratt på HE-radiatorn. Utbytesinsatsen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.

Beskrivning
Ventilerna kännetecknas med en röd och blå prick på ratten, en inställningsskruv under kupolmuttern, ratten femuddig. Insatsernas gänga är W18,9×19″ för DN 10, W21x19″ för DN 15 och W24x19″ för DN 20.
OBS! För fullgod funktion krävs att befintliga ventilhus är i oskadat skick samt att medföljande instruktion följs. Funktionen kan inte garanteras vid avvikande ventilutföranden, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller andra förhållanden vi inte kan råda över.

Utbytesinsats Bäst ventiler

Utbytesinsats Bäst ersätter insatsen i ventiler av typen Bäst-system.
Bäst ventilen har tillverkats i ett 50-tal olika utförande.
Utbytesinsatsen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.

OBS!! Ej maxbegränsade termostater.

Beskrivning
Gemensamt för samtliga modeller av Bäst-ventiler är att det sitter en överfallsmutter på ett utvändigt gängat ventilhus.
Många har även en förinställningsskala, präglad bricka samt handtag att öppna och stänga ventilen med.

OBS!! För fullgod funktion krävs att befintliga ventilhus är i oskadat skick, samt att medföljande instruktion följs. Funktionen kan inte garanteras vid avvikande ventilutförande, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller andra förhållanden vi inte kan råda över.

Utbytesinsats Danfoss RAVL

Utbytesinsats 10 R används på ventiler av Danfoss fabrikat RAVL. Utbytesinsatsen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.

Beskrivning
Ventilen RAVL kännetecknas med termostatfäste diameter Ø26 mm. OBS passar ej på ventiler märkta med D för DIN standard.
OBS! För fullgod funktion krävs att befintliga ventilhus är i oskadat skick samt att medföljande instruktion följs. Funktionen kan inte garanteras vid avvikande ventilutföranden, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller andra förhållanden vi inte kan råda över.

Utbytesinsats HP

Utbytesinsats 21 B och F ersätter insatsen i ettrörsventiler av Hedemorapannans fabrikat. Utbytesinsatsen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.

Beskrivning
HP ventilens utformning svetsad ventil med en vit plastratt i märkt HP (se bild). Ventilen finns i typ GGE utförande A och B, typ GVE och typ GSA. Insatsens gänga är M18x1,5.v
HP ventilens utformning gängad ventil med en plastratt i olika utförande. Endast ett rör från golv till radiator. Insatsens gänga är M22x1,5.
OBS! För fullgod funktion krävs att befintliga ventilhus är i oskadat skick samt att medföljande instruktion följs. Funktionen kan inte garanteras vid avvikande ventilutföranden, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller andra förhållanden vi inte kan råda över.

Utbytesinsats V serien

Utbytesinsats TI ersätter insatsen i på ventiler typ VR av MMAs fabrikat. Utbytesinsatsen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.

Beskrivning
V ventilen utformning med typ beteckning samt dimension märkt på ventilen. Insatsen sitter även i Thermopanel koppel från 1988 – 2006. Insatsens gänga M22x1,0.
OBS! För fullgod funktion krävs att befintliga ventilhus är i oskadat skick samt att medföljande instruktion följs. Funktionen kan inte garanteras vid avvikande ventilutföranden, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller andra förhållanden vi inte kan råda över.

Utbytesinsats NAF

Utbytesinsatserna ersätter insatsen i ventiler av NAF 64 eller NAF 57 fabrikat med metallvred eller plastratt. Utbytesinsatsen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.

Beskrivning
Ventilerna kännetecknas med ventilens form ibland märkta NAF och en präglad bricka text NAF och vred med insexskruv i centrum eller röd och blå prick med text NAF med krysskruv i centrum. Insatsernas gänga är G3/8″ DN 10 och DN 15 och M22x1,5 DN 20.
OBS! För fullgod funktion krävs att befintliga ventilhus är i oskadat skick samt att medföljande instruktion följs. Funktionen kan inte garanteras vid avvikande ventilutföranden, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller andra förhållanden vi inte kan råda över.

Utbytesinsats Osby

Utbytesinsats 21 P ersätter insatsen i ettörsventiler av OSBY 2001 fabrikat. Utbytesinsatsen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.

Beskrivning
OSBY 2001 ventilens utformning med ventilens form och är märkt med text OSBY. Ratten är vit. Insatsens gänga är M16x1.
OBS! För fullgod funktion krävs att befintliga ventilhus är i oskadat skick samt att medföljande instruktion följs. Funktionen kan inte garanteras vid avvikande ventilutföranden, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller andra förhållanden vi inte kan råda över.

Utbytesinsats OSY

Utbytesinsatserna ersätter insatsen i ventiler av OSYs fabrikat. Utbytesinsatsen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.

Beskrivning
Ventilens utforming med en grå termostat märkt OSY. Insatsens gänga är M18x1.
OBS! För fullgod funktion krävs att befintliga ventilhus är i oskadat skick samt att medföljande instruktion följs. Funktionen kan inte garanteras vid avvikande ventilutföranden, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller andra förhållanden vi inte kan råda över.

Utbytesinsats RVO / DMA ventiler

Utbytesinsatserna ersätter insatsen i Gustavsbergs HE-radiator med TA-RVO-10 ventil och DMA-10 ventiler. Utbytesinsatsen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.

Beskrivning
Ventilernas utformning med ventilens form och rattens utformning. Insatsernas gänga är W18,9×19″.
OBS! För fullgod funktion krävs att befintliga ventilhus är i oskadat skick samt att medföljande instruktion följs. Funktionen kan inte garanteras vid avvikande ventilutföranden, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller andra förhållanden vi inte kan råda över.

Utbytesinsats TA/RVE/RVE-S

Utbytesinsats 21 E ersätter insatsen i ettörsventiler av TA’s fabrikat RVE-15 och RVE S-15. Utbytesinsatsen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.

Beskrivning
TA ventilens utformning med ventilhusets form försedd med text RVE-15 eller RVE S-15 och TA samt märkt med pilar placerade på tillopp och retur. Raten är märkt med TA och ser oftast ut som en kina hatt. Insatsens gänga är M18x1,5.
OBS! För fullgod funktion krävs att befintliga ventilhus är i oskadat skick samt att medföljande instruktion följs. Funktionen kan inte garanteras vid avvikande ventilutföranden, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller andra förhållanden vi inte kan råda över.

Utbytesinsats TK-spärr

Utbytesinsats 21 M ersätter insatsen i ettörsventiler av Fellingsbro fabrikat TK-spärr. Utbytesinsatsen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.

Beskrivning
TK-spärr ventilens utformning att den är inbyggd i radiatorn, rattens utformning. Insatsens gänga är G1/2″.
OBS! För fullgod funktion krävs att befintliga ventilhus är i oskadat skick samt att medföljande instruktion följs. Funktionen kan inte garanteras vid avvikande ventilutföranden, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller andra förhållanden vi inte kan råda över.

Packboxar

Packboxar för MMA ventiler.