Termostatventiler för värme

Termostatventiler för värme

Termostatventiler för värme- och kylapparater.
Ventilerna kan styras med ställdon eller självverkande termostat.
Med och utan förinställning av ventilerna.
Möjlighet att välja ventiler i blyfritt material.

Styrventil VHRS

Ventil VHR används för att reglera flödet i värme samt kylsystem. Ventilen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.

FVXR Radiator ventil

Ventil FVX används för att reglera flödet i radiator eller kylsystem.
Ventilen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.

H-stycke VVA

H-stycke VVA med termostatventil, passar Purmos mittkopplade vertikala radiatorer med anslutning c/c 50 mm.

Radiatorventil Evoflow

Termostatventil med låg miljöpåverkan.

Radiatorventil FV

Termostatventilen FV används tillsammans med
termostater, ställdon eller handratt i värmesystem samt kylsystem.
Termostatventilen kan erhållas monterad i koppel.

FV = Förinställningsbar Ventil

Radiatorventil FVRe

Radiatorkoppel FVRe är speciellt lämpat för radiatorer med höga krav på låg ljudnivå och med krav på effektiv energianvändning vid tex vädring.
Radiatorkoppel FVRe koppel finns i färdiga längder som passar de flesta på marknaden förekommande radiatorer.
Radiatorkopplet regleras med max begränsad termostat
Beskrivning
Ventilen FVRe har en exakt förinställningsfunktion dold under packboxen.
Om termostaten tas bort stänger ventilen till ett grundläge (kv 0,05) och energisparfunktionen startar.
Om förinställt kv är högre än 0,05 så kommer temperaturen i rummet bli lägre om termostaten tas bort.

Ventilen går även ned i energisparläge om temperaturen vid termostaten sjunker.

Skyddsratten har en bricka som används för att ställa in nominellt flöde och för att tillfälligt häva energisparfunktionen under injustering.

Radiatorkoppel FVRe kan monteras sida- eller botten och har en vridbar reglerdel vilket gör att man kan vrida det utåt.
Radiatorkoppel FVRe kan även monteras upp och ner.
Fördelaren har avstängning under locket.

Radiatorventil VHR

Ventil anslutning till VHR ventil

Handdukstorksventil RFA 38

RFA 38/VBB används till radiatorer, konvektorer och handdukstorkar.
OBS! används ej på VVC system.
Ventilerna kan regleras med termostat eller handratt M28x1,5.

Beskrivning
RFA 38 har dold förinställning under packboxen.
Injustering av 2-rörssystem görs med nyckel FN2 eller förinställningsverktyg FV5.
Ventilen har anslutning M22x1,5 mot rörsystemet.
Insticksnippelns anslutning mot radiatorn är R1/2″.
Ventilen levereras som 2-rörsventil men kan ställas om till 1-rörs.
Tag då bort den blå plastproppen från by-passventilen och skruva ut käglan med en 2,5 mm insexnyckel.
Med bypassventilen ställer man in fördelningen mellan radiatorn och by-pass.
Ventilens retur stängs av med en 2,5 mm insexnyckel och tilloppet stängs av med termostat eller handratt.
Vid avstängning stängs inte by-passen.

Handdukstorksventil PVB 1-2 rör

Den kromade etthålsventilen RFA / PVB CH passar handdukstorkar med 1/2" anslutning.

Etthålsventil PVB 1-2 rör

PVB etthålsventil passar Purmo handdukstorkar med 1/2" anslutning.