ROT ventiler

ROT ventiler

Utbytes ventiler för äldre radiatorer. Byt venitl och få möjligheten att reglera med temostat eller hadnratt.

Utbytesventil för AGA/ FRV

RFA 62/64 ersätter AGA FRV med c/c35 1 rörsventil bottenkopplad.
RFA 67 ersätter AGA FRV med c/c40 1 rörsventil bottenkopplad.
Ventilerna kan regleras med termostat eller handratt M28x1,5.

Beskrivning
Fördelning av flödet (1-rörs) mellan radiator och by-pass görs med nyckel FN2.
Skruva det antal varv som anges i tabellen.
Ventilen har anslutning M22x1,5 eller G1/2″ mot rösystemet. Anslutningen mot radiatorn är M26x1,5.

Monteringsnyckel RNT insats

Monteringsnyckel för RNT insats. Ska användas fö ratt montera sätet i kopplet.

Utbytesventil för ARCU

RFA 33, 34, 35, 36 ersätter ARCU 1- eller 2- rörsventiler sidokopplade. Ventilerna kan regleras med termostat eller handratt M28x1,5.
RFA 41/42 ersätter ARCU 1- eller 2-rörsventiler bottenkopplade med M22x1,5 röranslutning. RFA 71/72 ersätter ARCU 1- eller 2-rörsventiler bottenkopplade med invändig G3/8″ röanslutning. Ventilerna kan regleras med termostat eller handratt M28x1,5.

Beskrivning
RFA ventilerna har dold förinställning under packboxen. Injustering av 2-rörssystem görs med nyckel FN2. Ventilen har anslutning M22x1,5 eller G3/8″ mot rösystemet. Anslutningen mot radiatorn är M34x1,5. Födelningen av flödet (1-rörs) mellan radiator och by-pass gös med FN2. Skruva det antal varv som anges i tabell radiatorflöde. Ventilens retur stägs av med en spindel under locket och tillopp med termostat eller handratt. Vid avstägning stängs inte by-passen.

Utbytesventil för Fellingsbro

RFA 470, 490, 530, 550 ersätter Fellingsbro TKM och M68 c/c35 1- eller 2-rörsventiler bottenkopplade.
Ventilerna kan regleras med termostat eller handratt M28x1,5.

Beskrivning
RFA ventilen har dold förinställning under packboxen. Injustering av 2-rörssystem görs med nyckel FN2. Fördelning av flödet (1-rörs) mellan radiator och by-pass görs med FN2.
Skruva det antal varv som anges i tabell radiatorflöde 1-rörs.
Ventilen levereras med 1/3 flöde mot radiatorn och 2/3 i slingan.
Ventilen är omställningsbar från 1- till 2-rörs. Ventilen har anslutning
M22x1,5, M18x1,5, M21x1,5 eller M24x1,5 mot rörsystemet.
Anslutningen mot radiatorn är G3/4”.
Ventilens retur stängs av med en spindel under locket och tilloppet stängs med termostat eller handratt.
Vid avstängning av radiatorns retur stängs inte by-passen.

Utbytesventil NAF, AHA S69

RFA 03/04/05/06 ersätter NAF/AHA S69 1- eller 2- rörsventiler bottenkopplade. Ventilerna kan regleras med termostat eller handratt M28x1,5.

Beskrivning
RFA 03/04/05/06 har dold förinställning under packboxen. Injustering av 2-rörssystem görs med nyckel FN2. Fördelning av flödet (1-rörs) mellan radiator och by-pass görs med FN2. Skruva det antal varv som anges i tabell radiatorflöde 1-rörs. Ventilen har anslutning M22x1,5 eller M18x1,5 mot rörsystemet. Anslutningen mot radiatorn är M26x1,5. Ventilens retur stängs av med en spindel under locket och tillopp med termostat eller handratt. Vid avstängning stängs inte by-passen.

Utbytesventil för NAF S65

RFA 59 ersätter NAF S65 1- eller 2- rörsventiler bottenkopplade.
Ventilerna kan regleras med termostat eller handratt M28x1,5.

Beskrivning
RFA 59 har dold förinställning under packboxen.
Injustering av 2-rörs system görs med nyckel FN2 eller förinställningsverktyg FV5. Ventilen har anslutning M22x1,5 mot rörsystemet. Anslutningen mot radiatorn är M22x1,5.
RFA 59 är omställbar från 1- till 2-rörs system (levereras inställd som 1-rörs). <
Med by-pass ventilen kan man ställa in fördelningen av flödet till radiator. OBS! För fullgod funktion krävs att befintliga ventilhus är i oskadat skick samt att medföljande instruktion följs. Funktionen kan inte garanteras vid avvikande ventilutföranden, felaktigt montage, otillräcklig värmekapacitet eller andra förhållanden vi inte kan råda över.

Utbytesventil för NEA35, E415, E35

RFA 61 ersätter MMA’s ettrörsventiler E 415 samt ersättare för NEA 35 och E35.
Ventilerna kan regleras med termostat eller handratt M28x1,5.

Beskrivning
Ventilen har anslutning G1/2″ inv. mot rörsystemet. Anslutningen mot radiatorn är M28x15. Fördelningen av flödet samt kv-värdet totalt varierar i förhållande till ventilens öppning. Ventilens retur stängs av med en spindel under locket och tillopp med termostat eller handratt. Vid avstängning stängs inte by-passen.

Utbytesventil Danfoss

Ventil ANVD används som ersättning för Danfoss ventil på radiatorkoppel. Ventilen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.

Beskrivning
Ventil ANVD är en lågflödesventil med en exakt förinställnings funktion dold under packboxen. Förinställningen görs med en förinställningsnyckel FN genom att öppna antal varv från stängd ventil enligt tryckfallsdiagrammet.
Med förinställningsverktyg FV1 förenklas inställningen.

Radiatorventil NAV-25

Radiator venitl avig vinkel utanför inställning. DN 25 med termostat anslutning M28

Radiatorventil NR 25

Radiator venitl rak utanför inställning. DN 25 med termostat anslutning M28

Radiatorventil RFA 76 CC40 -CC50 M22

Ventil RFA 76 används för att reglera flödet i radiatorer. Ventilen regleras med termostat, termoställdon eller handratt.

Beskrivning
Ventil RFA 76 har en exakt förinställnings funktion dold under packboxen.
Förinställningen görs med en förinställningsnyckel eller ett förinställningsverktyg, genom att öppna antal varv från stängd ventil.
Ventilen levereras med grå skyddsratt, vilket betyder förinställningsbar.
Skyddsratten kan under byggnadstiden användas som avstängning, den används även under injusteringen av systemet för att få nominell lyfthöjd med termostat monterad.
Skruva skyddsratten i botten och öppna 3/4 varv.
Ventilen är omställbar från 1-rörs till 2-rörs och har c/c 50 mot radiatorn med M22x1,5 anslutning. Vid omställning mellan 1-rörs och 2-rörs ska de blå märkpluggen plockas bort.

Delad packning för ROT- och handdukstorksventil

Packning till etthåslventiler för delad anslutning för tillop och retur

Gummipackning ROT ventiler

Delad packning för rot ventiler och handukstorksventiler med delat tillopp och retur.

Ventiladapterlåda för termostatreglering

Ventiladapter för thermostatreglering. Används då venti och termostat eller ställdon inte har samma gänga som ventilen. Vanligaste adaptrarna i en låda.