Radiatorkoppel

Radiatorkoppel

Radiatorreglering med ett externt ventilkoppel. Ventil med förinställning och fördelare för 1- eller 2-rörsinstallation.

Fördelare - Radiatorkoppel

Fördelare till radiator koppel. Det finns för 1 rör och 2 rör installationer

Radiatorkoppel Evoflow

Radiatorkoppel med låg miljöpåverkan

Radiatorkoppel FLK

Radiatorkoppel FLK

Radiatorkoppel FVRe

Termostatventilen FVRe används tillsammans med
maxbergänsade termostater i värmesystem.
Termostatventilen kan erhållas monterad i koppel

Beskrivning
Ventilen FVRe har en exakt förinställningsfunktion dold under packboxen.
Om termostaten tas bort stänger ventilen till ett grundläge (kv 0,05) och energisparfunktionen startar.
Om förinställt kv är högre än 0,05 så kommer temperaturen i rummet bli lägre om termostaten tas bort.
Ventilen går även ned i energisparläge om temperaturen vid termostaten sjunker.
Skyddsratten har en bricka som används för att ställa in nominellt flöde och för att tillfälligt häva energisparfunktionen under injustering.

TempCo VT

TempCo VT-anslutningsblocket är ett kranblock som är konstruerat för kombinerad drift av golvvärme och radiatorvärme.