Termostatiska styrventiler och VVC ventiler

Termostatiska styrventiler och VVC ventiler

Termostatiska styrventiler.
VVC ventiler för balansering av VVC system. Självverkande VVC ventiler för temperatur balansering av systemet.
Ventilerna kan användas för min eller max begränsning av temperaturer för att skapa ett flöde över en krets med en viss temperatur.

VVC ventil Evotemp

VVC ventil Evotemp

VVC ventil Temcon

Termiska VVC ventiler används som temperaturbegränsare i varmvatten cirkulationsledningar för att begränsa onödig cirkulation och säkerställa rätt temperatur.

VVC ventil Circon

VVC ventil Circon