Självverkande reglerventiler

Självverkande reglerventiler

Ventiler med intern temperaturreglering. Används för varmvattencirkulationssystem. Ventiler används också som en temperaturbegränsande ventil för tillopp eller retur temperatur.

Termostatiska styrventiler och VVC ventiler

Termostatiska styrventiler.
VVC ventiler för balansering av VVC system. Självverkande VVC ventiler för temperatur balansering av systemet.
Ventilerna kan användas för min eller max begränsning av temperaturer för att skapa ett flöde över en krets med en viss temperatur.