Tryckoberoende styrventil

Tryckoberoende styrventil

Tryck oberoende styrventil for noggrann reglering av apparater i värme och kylsystem. Max begränsar flödet genom robust dynamisk funktion. Reducerar behovet av balanseringsventiler i systemet tack vara den dynamiska balanserings funktionen som är integrerad i ventilerna.
Ökad auktoritet på styrventilen tack vara den noggranna dynamiska funktionen.

Dynamisk styrventil TOV flänsad

Den tryckoberoende styrventilen TOV används i sekundära och primära
värme- och kylsystem.
Lämpliga applikationer är VVX, fläktluftvärmare och shuntgrupper.
TOV styrs med elektriska ställdon .

Beskrivning
Styrventilen TOV innehar tre funktioner; förinställning, differenstryckskontroll och styrning.
Funktionerna kombineras vilket gör att TOV oberoende av tillgängligt tryck
maxbegränsar inställt flöde.
Tillsammans med ett modulerande ställdon säkerställs god reglerbarhet över hela slaglängden.
TOV är försedd med mätuttag för kontroll av flöde samt möjlighet till optimering av pump.
TOV’s kompakta design och unika konstruktion ger en platsbesparande ventil som
kräver låga differenstryck för full modulerande styrning.

Dynamisk styrventil TOV Gängad

Den tryckoberoende styrventilen TOV används i sekundära värme- och kylsystem.
Lämpliga applikationer är fläktluftvärmare, kylbafflar, shuntgrupper och som slingventil i 1-rörssystem.
TOV kan styras med elektriska ställdon samt i vissa applikationer med självverkande termostat.

Beskrivning
Styrventilen TOV innehar tre funktioner; förinställning, differenstryckskontroll och styrning.
Funktionerna kombineras vilket gör att TOV oberoende av tillgängligt tryck maxbegränsar inställt
flöde.
Tillsammans med ett modulerande ställdon säkerställs god reglerbarhet över hela slaglängden.
TOV är försedd med mätuttag för kontroll av flöde samt möjlighet till optimering av pump.
TOV’s kompakta design och unika konstruktion ger en platsbesparande ventil
som kräver låga differenstryck för full modulerande styrning.
TOV är försedd med blå skyddshuv för avstängning och skydd av spindel och förinställning.