Motoriserade reglerventiler

Motoriserade reglerventiler

Motoriserade styrventiler inkluderar 2, 3 eller 4 vägsventiler.

Styrventil 2-vägs

2 vägs styrventil för reglering av flöde på ett optimalt sätt. Ventilerna kan användas för att reglera kyl och värme apparater. Shuntar eller fördelare.

Styrventil 3-vägs

3 vägs styrventil. Ventilen har en blandnings eller fördelande funktion. Den kan reglera värme o kyl apparater.

Tryckoberoende styrventil

Tryck oberoende styrventil for noggrann reglering av apparater i värme och kylsystem. Max begränsar flödet genom robust dynamisk funktion. Reducerar behovet av balanseringsventiler i systemet tack vara den dynamiska balanserings funktionen som är integrerad i ventilerna.
Ökad auktoritet på styrventilen tack vara den noggranna dynamiska funktionen.