Manuella ventiler för värme och kyla

Manuella ventiler för värme och kyla

Manuella ventiler för värme och kyla används för att kontrollera flödet.

Avstängningsventiler

Avstängningsventiler används för att separera radiatorn från distributionssystemet. De möjliggör service av radiatorerna.

Returventiler

Returventiler för att stänga av radiatorn vid service. Ventilerna finns med och utan separat förinställning.

Ventiler för kyla

Ventiler för kyla ger dig möjlighet att kontrollera flödet med noggrannhet.

Ventiler för värme

Ventiler för användning i vätskeburna system till olika typer av radiatorer, konvektorer och andra apparater.