Tryckstyrda styrventiler

Tryckstyrda styrventiler

Ventiler som reglerar oberoende på trycket. De kan öppna eller stänga beroende på funktion. Används ofta som övertrycksventil för att skydda pumpen mot att gå mot stängda ventiler.

Övertrycksventil EDR

Övertrycksventil EDR