Statiska balanseringsventiler

Statiska balanseringsventiler

Balansera och justera värme och kylsystem med noggranna och exakta ventiler. Möjlighet till lågblyade ventiler som minskar miljöpåverkan och kan användas i värme och kylsystem och tappvattensystem.
Bred ventil serie och många tillbehör och balanserings instrument.

Tillbehör statiska balanseringsventiler

Isolering, avtappning och reserdelar för STV ventiler

Balanceringsventil Evobalance

Statiska Balanseringsventiler med låg miljöpåverkan

Balanseringsventil Evobalance med avtappningsventil

Statiska Balanseringsventiler med låg miljöpåverkan.

Balanseringsventil STV utvändigt gängad

Balanseringsventilen STV (M,F,G) används för att balansera flöden
i vvc-, värme- och kylsystem.Beskrivning
Dimensionering
STV (M,F,G) dimensioneras med nomogram, snurra eller via online
applikationer i mobil eller på hemsida.
STV (M,F,G) skall dimensioneras med mellan 50-80% öppen
ventilkägla vid beräknat flöde.
Minsta rekommenderade differenstryck är 2 kPa.

Inställning
Ratten är försedd med digital avläsning som visar antal hela varv
och tiondelar. Kapacitetsvärdet (Kv) kan utläsas via diagram eller applikation på hemsidan.
Efter färdig inställning låses ventilens inställda värde. Detta genom att innerspindeln
skruvas ned i sitt ändläge med en 3 mm insexnyckel. Efter låsning
kan ventilen stängas men dock ej öppnas till högre Kv-värde än det
inställda. Ratten kan plomberas.

Mätning
Locken demonteras på ventilens mätuttag. Då kan differenstrycket
mätas via ventilens mätuttag.
Differenstrycket omvandlas till flöde i balanseringsinstrumentet.

Avtappning
STVM har fabriksmonterad avtappning.
Avtappningen öppnas med skruvmejsel.

Isolering
STVF har fabriksmonterad förlängd hals.

Montage
STV (M,F,G) har flödesriktning märkt på ventilhuset.
STV har invändiga gängor.
STVG har utvändiga gängor.

Balanseringsventil STV flänsad

Balanseringsventilen STV (E) används för att balansera flöden i värme- och kylsystem.

Beskrivning
Dimensionering
STV (E) dimensioneras med nomogram, snurra eller via online applikationer i mobil eller på hemsida.
STV (E) skall dimensioneras med mellan 50-80% öppen ventilkägla vid beräknat flöde.
Minsta rekommenderade differenstryck är 2 kPa.

Mätning
Locken demonteras på ventilens mätuttag. Då kan differenstrycket mätas via ventilens mätuttag.
Differenstrycket omvandlas till flöde i balanseringsinstrumentet.

Montage
STV (E) har flödesriktning märkt på ventilhuset.
STV (E) har standard flänsar enligt EN 1092-2.
STV finns med flänsar enligt ANSI på förfrågan.

CE
Ventilerna är godkända enligt PED 2014/68/EU.
Tryckavlastad kägla STV DN 80-150 har tryckavlastad kägla.

Tryckavlastad kägla
STV DN 80-150 har tryckavlastad kägla.

Balanseringsventil STV invändigt gängad

Balanseringsventilen STV (M,F,G) används för att balansera flöden
i vvc-, värme- och kylsystem.Beskrivning
Dimensionering
STV (M,F,G) dimensioneras med nomogram, snurra eller via online
applikationer i mobil eller på hemsida.
STV (M,F,G) skall dimensioneras med mellan 50-80% öppen
ventilkägla vid beräknat flöde.
Minsta rekommenderade differenstryck är 2 kPa.

Inställning
Ratten är försedd med digital avläsning som visar antal hela varv
och tiondelar. Kapacitetsvärdet (Kv) kan utläsas via diagram eller applikation på hemsidan.
Efter färdig inställning låses ventilens inställda värde. Detta genom att innerspindeln
skruvas ned i sitt ändläge med en 3 mm insexnyckel. Efter låsning
kan ventilen stängas men dock ej öppnas till högre Kv-värde än det
inställda. Ratten kan plomberas.

Mätning
Locken demonteras på ventilens mätuttag. Då kan differenstrycket
mätas via ventilens mätuttag.
Differenstrycket omvandlas till flöde i balanseringsinstrumentet.

Avtappning
STVM har fabriksmonterad avtappning.
Avtappningen öppnas med skruvmejsel.

Isolering
STVF har fabriksmonterad förlängd hals.

Montage
STV (M,F,G) har flödesriktning märkt på ventilhuset.
STV har invändiga gängor.
STVG har utvändiga gängor.

Balanseringsventil STV löd

Balanseringsventilen STV (M,F,G) används för att balansera flöden
i vvc-, värme- och kylsystem.Beskrivning
Dimensionering
STV (M,F,G) dimensioneras med nomogram, snurra eller via online
applikationer i mobil eller på hemsida.
STV (M,F,G) skall dimensioneras med mellan 50-80% öppen
ventilkägla vid beräknat flöde.
Minsta rekommenderade differenstryck är 2 kPa.

Inställning
Ratten är försedd med digital avläsning som visar antal hela varv
och tiondelar. Kapacitetsvärdet (Kv) kan utläsas via diagram eller applikation på hemsidan.
Efter färdig inställning låses ventilens inställda värde. Detta genom att innerspindeln
skruvas ned i sitt ändläge med en 3 mm insexnyckel. Efter låsning
kan ventilen stängas men dock ej öppnas till högre Kv-värde än det
inställda. Ratten kan plomberas.

Mätning
Locken demonteras på ventilens mätuttag. Då kan differenstrycket
mätas via ventilens mätuttag.
Differenstrycket omvandlas till flöde i balanseringsinstrumentet.

Avtappning
STVM har fabriksmonterad avtappning.
Avtappningen öppnas med skruvmejsel.

Isolering
STVF har fabriksmonterad förlängd hals.

Montage
STV (M,F,G) har flödesriktning märkt på ventilhuset.
STV har invändiga gängor.
STVG har utvändiga gängor.

Balanseringsventil STV med avtappning

Balanseringsventilen STV (M,F,G) används för att balansera flöden
i vvc-, värme- och kylsystem.Beskrivning
Dimensionering
STV (M,F,G) dimensioneras med nomogram, snurra eller via online
applikationer i mobil eller på hemsida.
STV (M,F,G) skall dimensioneras med mellan 50-80% öppen
ventilkägla vid beräknat flöde.
Minsta rekommenderade differenstryck är 2 kPa.

Inställning
Ratten är försedd med digital avläsning som visar antal hela varv
och tiondelar. Kapacitetsvärdet (Kv) kan utläsas via diagram eller applikation på hemsidan.
Efter färdig inställning låses ventilens inställda värde. Detta genom att innerspindeln
skruvas ned i sitt ändläge med en 3 mm insexnyckel. Efter låsning
kan ventilen stängas men dock ej öppnas till högre Kv-värde än det
inställda. Ratten kan plomberas.

Mätning
Locken demonteras på ventilens mätuttag. Då kan differenstrycket
mätas via ventilens mätuttag.
Differenstrycket omvandlas till flöde i balanseringsinstrumentet.

Avtappning
STVM har fabriksmonterad avtappning.
Avtappningen öppnas med skruvmejsel.

Isolering
STVF har fabriksmonterad förlängd hals.

Montage
STV (M,F,G) har flödesriktning märkt på ventilhuset.
STV har invändiga gängor.
STVG har utvändiga gängor.

Balanseringsventil STV med förlänghals

Balanseringsventilen STV (M,F,G) används för att balansera flöden
i vvc-, värme- och kylsystem.Beskrivning
Dimensionering
STV (M,F,G) dimensioneras med nomogram, snurra eller via online
applikationer i mobil eller på hemsida.
STV (M,F,G) skall dimensioneras med mellan 50-80% öppen
ventilkägla vid beräknat flöde.
Minsta rekommenderade differenstryck är 2 kPa.

Inställning
Ratten är försedd med digital avläsning som visar antal hela varv
och tiondelar. Kapacitetsvärdet (Kv) kan utläsas via diagram eller applikation på hemsidan.
Efter färdig inställning låses ventilens inställda värde. Detta genom att innerspindeln
skruvas ned i sitt ändläge med en 3 mm insexnyckel. Efter låsning
kan ventilen stängas men dock ej öppnas till högre Kv-värde än det
inställda. Ratten kan plomberas.

Mätning
Locken demonteras på ventilens mätuttag. Då kan differenstrycket
mätas via ventilens mätuttag.
Differenstrycket omvandlas till flöde i balanseringsinstrumentet.

Avtappning
STVM har fabriksmonterad avtappning.
Avtappningen öppnas med skruvmejsel.

Isolering
STVF har fabriksmonterad förlängd hals.

Montage
STV (M,F,G) har flödesriktning märkt på ventilhuset.
STV har invändiga gängor.
STVG har utvändiga gängor.

Kopplingar STV

Kopplingar för STVG ventiler till koppar rör

Avtappningsventil Evobalance

Lågblyad avtappning för Evobalance

Mätring flänsad MR

Mätringen MR används vid mätning av flödet i värme-, kyl-, och tappvattenanläggningar. Den är försedd med självtätande mätuttag.

Beskrivning
MR mätring har flänsad anslutning och finns
från DN65-DN300.
Mätringen monteras mellan flänsar.
Mätringen är elförzinkad.

Mätventil ML

Mätventil ML10 används som mätventil på stammar för värme- eller kyl-system.

Beskrivning
ML 10 är en mätventil som finns tillgänglig med olika kv-värde, ventilen är försedd med självtätande mätuttag. Ventilen har utvändig gänga M22x1,5 och en lekande mutter M22x1,5. ML10 är märkt med en färgbricka för varje Kvs-värde.
Passbit finns som tillbehör.

Mätring gängad MR

Mätringen MR används vid mätning av flödet i värme-, kyl-, och tappvattenanläggningar. Den är försedd med självtätande mätuttag.

Beskrivning
MR mätring har gängad anslutning från DN15 till DN50.
DN15 finns även i ett lågflödesutförande.