Mätinstrument

Mätinstrument

Mätinstrument för att balansera system och mäta differenstryck över ventiler. Visar flöde och tryck över den aktuella ventilen. Kan användas för både Android och IOS.
Enkelt och robust mätinstrument finns också tillgängligt med integrerad display.

Mätinstrument Midor

Midor är konstruerad för att skapa hydronisk balans i värme- och kylsystem. Den kan användas för mätning av tryck och flöde i ett system.

Beskrivning
Midor är balanseringsinstrumentet du styr via din android eller apple enhet. Du kan mäta tryck och flöde.
Med Midor är nästan allting möjligt. På MMA har vi utvecklat egna applikationer i mjukvaran, där du kan se aktuell ventilauktoritet eller kontrollera kretsars enskilda tryckfall. Mjukvaran finns alltid tillgänglig på play.google och i appstore.
Midors höga noggrannhet gör att vi kan rekommendera mätningar ner till 2 kPa. Detta bidrar till energieffektiv balansering.
Midor har ett antal viktiga funktioner som gör systemet enkelt att använda.
Midor en mätenhet för mätning av tryck och flöde, och en beräkningsenhet för visning av resultat och analys av data.
Mätenheten är mycket robust och har en kraftig ram. Inuti mätenheten finns en hydronisk del med en integrerad differenstrycksgivare vars värden används för exakt digital databehandling.
Flödesmätaren korrigerar automatiskt flödet för olika typer av medier som mäts, till exempel
köldmedium i kylsystem.

OBS!! Midor tål inte frost. Se till att alltid förvara din enhet frostfritt.

Mätinstrument Minor

Att kunna optimera och felsöka sitt vattenburna system ger goda möjligheter att begränsa energianvändningen, samtidigt som komforten i många fall kan förbättras.

Beskrivning
Minor är mätinstrumentet du använder för att mäta och kontrollera differenstrycket över t.ex filter, värmeväxlare eller flödet över en ventil.
Minor passar utmärkt när du ska besiktiga eller kontrollera delar av en anläggning.
Minor, som är en handenhet och givare i ett, levereras med väska, slangar och MMA´s mätnålar.