Ventilpaket PVM
Ventilpaket PVM

Ventilpaket PVM

Differenstryckspaketet PVM används i sekundära värme- och kylsystem.
Differenstryckspaketet PVM består av en differenstrycksventil (PV)
samt en balanseringsventil (STV).
PVM konstanthåller differenstrycket över en krets, tex en stam
som försörjer radiatorer eller för att säkra differenstrycket
över en styrventil så att god auktoritet uppnås för modulerande reglering.
Differenstrycket som konstanthålls kan justeras för att uppnå föreskrivet flöde.
Vid ökat tillgängligt tryck stänger differenstrycksventilen och
vid minskat tryck så öppnar differenstrycksventilen.

I PVM paketet ingår även avstängningsventil så att kretsens
till- och returledning kan stängas

Teknisk info
Max driftstemperatur 120
Tryckklass PN20
Material Mässing
DokumentKategori
Produkt datablad PVM 15-50 Datablad
Installations manual PVM 32 Installationsmanual
Installations manual PVM 50 Installationsmanual
Installations manual PVM 25 Installationsmanual
Installations manual PVM 40 Installationsmanual
Installations manual PVM 20 Installationsmanual
Installations manual PVM 15 Installationsmanual