Dynamiska balanseringsventiler

Dynamiska balanseringsventiler

Dynamiska balanseringsventiler för att optimera system och skapa zoner med ett inställt differenstryck. Skyddar zonen mot överflöde och ökad energi användning.
Används oftast i stammar och uppgraderar statiska system med dynamiska zoner. Justera ventilerna och balansera med mätinstrument för flöde och tryck.

Kapillärrör till PVM

Kapilärrör för PVM ventiler. 1m

Ventil flänsad PV

Differenstrycksventilen PV Compact används i sekundära värme-och kylsystem.
PV Compact konstanthåller differenstrycket över en krets tex en stam som försörjer radiatorer eller för att säkra differenstrycket över en styrventil så att god auktoritet uppnås för modulerande reglering.
Differenstrycket som konstanthålls kan justeras för att uppnå föreskrivet flöde.
Vid ökat tillgängligt tryck stänger differenstrycksventilen och omvänt vid minskat tryck så öppnar differenstrycksventilen.

PV Compact kombineras lämpligen med STV-ventilen.

Ventilpaket PVM

Differenstryckspaketet PVM används i sekundära värme- och kylsystem.
Differenstryckspaketet PVM består av en differenstrycksventil (PV)
samt en balanseringsventil (STV).
PVM konstanthåller differenstrycket över en krets, tex en stam
som försörjer radiatorer eller för att säkra differenstrycket
över en styrventil så att god auktoritet uppnås för modulerande reglering.
Differenstrycket som konstanthålls kan justeras för att uppnå föreskrivet flöde.
Vid ökat tillgängligt tryck stänger differenstrycksventilen och
vid minskat tryck så öppnar differenstrycksventilen.

I PVM paketet ingår även avstängningsventil så att kretsens
till- och returledning kan stängas