Balanseringsventiler

Balanseringsventiler

Balanseringsventiler för balansering av vattenburna system. Används för värme och kylsystem samt tappvattenapplikationer. Miljövänliga material för lågmiljöpåverkan.

Dynamiska balanseringsventiler

Dynamiska balanseringsventiler för att optimera system och skapa zoner med ett inställt differenstryck. Skyddar zonen mot överflöde och ökad energi användning.
Används oftast i stammar och uppgraderar statiska system med dynamiska zoner. Justera ventilerna och balansera med mätinstrument för flöde och tryck.

Mätinstrument

Mätinstrument för att balansera system och mäta differenstryck över ventiler. Visar flöde och tryck över den aktuella ventilen. Kan användas för både Android och IOS.
Enkelt och robust mätinstrument finns också tillgängligt med integrerad display.

Statiska balanseringsventiler

Balansera och justera värme och kylsystem med noggranna och exakta ventiler. Möjlighet till lågblyade ventiler som minskar miljöpåverkan och kan användas i värme och kylsystem och tappvattensystem.
Bred ventil serie och många tillbehör och balanserings instrument.

Tryckstyrda styrventiler

Ventiler som reglerar oberoende på trycket. De kan öppna eller stänga beroende på funktion. Används ofta som övertrycksventil för att skydda pumpen mot att gå mot stängda ventiler.