Reglering

Reglering

Ventiler och termostater för vattenburna system används för att reglera och uppnå ett bra inomhusklimat och för att säkerställa en energieffektiv användning.
Reglering finns för radiatorer, golvvärme, kyltak, fläktar med mera. Produkter med förinställning och balanseringsmöjlighet används för att ge systemet mest optimal funktion och energifördelning genom hela byggnaden.

Balanseringsventiler

Balanseringsventiler för balansering av vattenburna system. Används för värme och kylsystem samt tappvattenapplikationer. Miljövänliga material för lågmiljöpåverkan.

Manuella ventiler för värme och kyla

Manuella ventiler för värme och kyla används för att kontrollera flödet.

Motoriserade reglerventiler

Motoriserade styrventiler inkluderar 2, 3 eller 4 vägsventiler.

Självverkande reglerventiler

Ventiler med intern temperaturreglering. Används för varmvattencirkulationssystem. Ventiler används också som en temperaturbegränsande ventil för tillopp eller retur temperatur.

Termostater

Självverkande termostater används för styrning av termostatventiler. Möjlighet till förstärkta versioner samt min och max begränsade inställningar. Externa och interna sensorer samt väggmonterade versioner finns tillgängliga.

Termostatventiler

Termostatventiler är utformade för att kontrollera flödet och för användning med termostathuvuden eller ställdon. Möjligt att använda förinställda Kv-värden och miljövänliga material.

Ventilinsatser

Ventilinsatser används för att reglera flödet i ventiler och radiatorer enligt apparatens aktuella värmebehov.

Verktyg och tillbehör

Verktyg för att mäta flöde och tryck samt för att ställa in Kv-värden och göra förinställningar i ventiler.