Vertikala radiatorer

Vertikala radiatorer

Vertikala panelradiatorer är anpassade för montage i utrymmen där horisontellt montage ej är möjligt. De vertikala panelradiatorerna tillverkas med vertikal konvektionsplåt innanför de vattenburna frontpanelerna samt intregrerad flödesfördelare för optimal effektavgivning.
Vertikala panelradiatorer bör alltid väljas vid lodrätt montage.

Vertical

Vertical är en klassisk panelradiator som har vänts lodrätt för att utnyttja väggytan på ett optimalt. Färg vit RAL 9016.