Panelradiatorer

Panelradiatorer

Panelradiatorer är anpassade för moderna vattenburna värmesystem. Panelradiatorn avger energi i form av strålning och konvektion. Dessa egenskaper möjliggör hög effektavgivning i kombination med god komfort och därmed en låg energianvändning. Radiatorsortimentet omfattar horisontella och vertikala panelradiatorer, designradiatorer och radiatorer med fläkt. Panelradiatorer passar utmärkt i lågtemperatursystem och i kombination med värmepumpar som energikälla.

Horisontella panelradiatorer

Horisontella panelradiatorer tillverkas av högkvalitativt stål och är anpassade till moderna vattenburna centralvärmesystem. Modeller finns med profilierad eller slät frontpanel. Det finns modeller avsedda för externt koppel eller med integrerat fastsvetsat koppel. Alla panelradiatorer kan levereras i mer än 70 olika kulörer. Panelradiatorerna har hög tillgänglighet och brett sortiment.

Fläktradiatorer

Fläktradiatorer har integrerade fläktar som arbetar ljudlöst och ökar prestandan hos radiatorn genom ökad konvektion med upp till 80%. Fläktradiatorer är anpassade för moderna, lågtempererade vattenburna värmesystem. Fläktradiatorer passar utmärkt i rum där man momentant önskar högre effekt och i lågtemperatursystem samt i kombination med golvvärme.
Fläktradiatorerna reagerar snabbt vid önskad förändring av rumsklimat.

Vertikala radiatorer

Vertikala panelradiatorer är anpassade för montage i utrymmen där horisontellt montage ej är möjligt. De vertikala panelradiatorerna tillverkas med vertikal konvektionsplåt innanför de vattenburna frontpanelerna samt intregrerad flödesfördelare för optimal effektavgivning.
Vertikala panelradiatorer bör alltid väljas vid lodrätt montage.

Tillbehör panelradiatorer

I sortimentet finns konsoler för alla typer av panelradiatorer. Radiatorer kan förses med endera vägg- eller golvkonsoler för en snygg och säker installation. Bland tillbehören hittas även praktiska handdukshållare och filter för tilluftsdon.