Sektionsradiatorer

Sektionsradiatorer

Sektionsradiatorer är uppbyggda av lasersvetsade profiler och anpassade för moderna, vattenburna centralvärmesystem. Radiatorn passar bra i både renoveringsobjekt och nya, moderna projekt. Ett brett urval av höjder, bredd och djup finns att tillgå och sektionsradiatorer finns även tillgängliga med integrerat koppel. Levereras i över 70 olika kulörer.

Delta

Delta radiatorerna är uppbyggda genom sektioner, som är sammansvetsade med laserteknik.

Delta Ventil

Delta Ventil har dolt ventilarrangemang. Radiatorerna är uppbyggda genom sektioner, som är sammansvetsade med laserteknik.