Alujet
Alujet
Värmefördelningsplåtar

Alujet

Purmo ALUJET plåtar finns för 17 mm och 20 mm rör och är avsedda att förläggas med ett c/c avstånd 200 mm med 17 mm röret och c/c avstånd 300 mm för 20 mm röret. Plåtarna skall användas för att förläggas i glespanel som löper tvärs bjälklagsriktningen.

Teknisk info
Material Aluminium