Värmefördelningsplåtar

Värmefördelningsplåtar

Värmefördelningsplåtar förbättrar värmefördelningen i golvet.

Alujet

Purmo AluJet golvvärmeplåtar finns för 17 mm och 20 mm rör. Plåtarna skall användas för att förläggas i glespanel som löper tvärs bjälklagsriktningen.