Golvvärmeshunt

Golvvärmeshunt

Golvvärme är ett lågtempererat värmesystem som ofta har en lägre framledningstemperatur än till exempel ett radiatorsystem. Detta innebär att om det finns ett system som är kombinerat med golvvärme och radiatorer så skall en shunt installeras. Golvvärmeshunten har till uppgift att se till att golvvärmesystemet får rätt temperatur jämfört med till exempel radiatorer som oftats behöver högre framledningstemperatur. I sortimentet finns golvvärmeshuntar som är anpassade för de flesta installationer.

MaxiMix 15-60

MaxiMix 15-60 pump och shuntgrupp med injusteringsventil, backventil.

MiniMix

Purmo Shunt MiniMix är avsedd för att förse 1 eller 2 golvvärmeslingor med värme.