Rörhållarskena
Rörhållarskena

Rörhållarskena

Rörhållarskenan förläggs alltid tvärs slingriktningen. Purmo Rörhållarskena förläggs aldrig närmre än 300 mm från vägg för att ge plats åt rörvändningar. Rörhållarskenan förläggs alltid tvärs slingriktningen. Purmo Modul Rörhållarskena förläggs aldrig närmre än 300 mm från vägg för att ge plats åt rörvändningar vanligtvis placeras skenorna med cirka 1 meters mellanrum.

Purmo Group Sweden AB beviljar 10 års garanti på sina radiatorer räknat från leveransdag (2 års-garanti på elektroniska delar). Garantin täcker material- och fabrikationsfel. Istället för den felaktiga produkten levererar vi utan extra kostnad en likadan eller motsvarande produkt. Läs mer under Garantivillkor.

10 year warranty icon