Tillbehör system

Tillbehör system

Tillbehör till golvvärmesystem såsom clips, rörhållarskena, värmespridningsplåt och isolering.

Rörböjfixtur

Rörböjfixtur för golvvärmerör.

Rörhållarskena

Rörhållarskena för Purmo golvvärme.

U-clips

U-clips

U-clips för rörhållarbygel

Rörhållarbygel för fixering av rörhållarskena.