Renoveringssystem LS
Renoveringssystem LS
Golvsystem

Renoveringssystem LS

Vid nybyggnation av hus har idag mer än hälften av den bebodda ytan golvvärme. Golvvärme är osynlig och bekväm för de boende och strålningsvärmen ger en behaglig värmeförnimmelse. Vad som redan är standard i nya byggnader, stötte tidigare på stora problem. I synnerhet vid renovering och modernisering av befintliga byggnader, på grund av den bygghöjd som krävdes.

För att du inte ska behöva ge avkall på din bekvämlighet, erbjuder Purmo renoveringssystem LS Med endast 20-25 mm bygghöjd går det lätt att bygga in Purmo LS i nästan vilken golvkonstruktion som helst.

Purmo Group Sweden AB beviljar 10 års garanti på sina radiatorer räknat från leveransdag (2 års-garanti på elektroniska delar). Garantin täcker material- och fabrikationsfel. Istället för den felaktiga produkten levererar vi utan extra kostnad en likadan eller motsvarande produkt. Läs mer under Garantivillkor.

10 year warranty icon