Ingjutningssystem Modul
Ingjutningssystem Modul
Golvsystem

Ingjutningssystem Modul

Purmo Modul är ett vattenburet golvvärmesystem för ingjutning i betongbjälklag. Purmo Modul Rörhållarskena är en plastskena med rörfixeringsmöjlighet var 50 mm som fästs på cellplastisolering med hjälp av Purmo Modul Rörhållarbygel. Eller fästs med lämplig metod direkt i betong som skall övergjutas. Sedan fästs Purmo Pe-RT Penta rör i skenan, som är anpassad till både 17 mm och 20 mm rör.

Purmo Modul Rörhållarskena förläggs alltid tvärs slingriktningen. Purmo Modul Rörhållarskena förläggs aldrig närmre än 300mm från vägg för att ge plats åt rörvändningar vanligtvis placeras skenorna med cirka 1 meters mellanrum.

Purmo Group Sweden AB beviljar 10 års garanti på sina radiatorer räknat från leveransdag (2 års-garanti på elektroniska delar). Garantin täcker material- och fabrikationsfel. Istället för den felaktiga produkten levererar vi utan extra kostnad en likadan eller motsvarande produkt. Läs mer under Garantivillkor.

10 year warranty icon

Pe-RT Penta -värmerören är tillverkade av tvärbunden polyeten.

Infällt fördelarskåp.

Modul golvvärmefördelare med flödesmätare, konsoler och avstängningsventiler, fördelare för varje individuell slinga.

Purmo fördelarskåp för utvändigt montage med läckageindikering. Anpassade för 6-12 kretsar plus shunt.

Rörhållarskena för Purmo golvvärme.

Rörhållarbygel för fixering av rörhållarskena.