Glespanelsystem AluJet
Glespanelsystem AluJet
Golvsystem

Glespanelsystem AluJet

Purmo AluJet plåtar finns för 17 mm och 20 mm rör och är avsedda att förläggas med ett c/c avstånd 200 mm med 17 mm röret och c/c avstånd 300 mm för 20 mm röret. Plåtarna skall användas för att förläggas i glespanel som löper tvärs bjälklagsriktningen. Glespanelen behöver ett mellanrum på 25 mm för att plåtar och rör skall få plats. Åtgången av plåtarna är ca 4,2 plåtar per m² för 17 mm plåten och ca 2,5 plåtar per m² för 20 mm plåten. Se alltid till att följa ritningar som upprättats för anläggningen.

Purmo Group Sweden AB beviljar 10 års garanti på sina radiatorer räknat från leveransdag (2 års-garanti på elektroniska delar). Garantin täcker material- och fabrikationsfel. Istället för den felaktiga produkten levererar vi utan extra kostnad en likadan eller motsvarande produkt. Läs mer under Garantivillkor.

10 year warranty icon

Purmo AluJet golvvärmeplåtar finns för 17 mm och 20 mm rör. Plåtarna skall användas för att förläggas i glespanel som löper tvärs bjälklagsriktningen.

Pe-RT Penta -värmerören är tillverkade av tvärbunden polyeten.

Infällt fördelarskåp.

Modul golvvärmefördelare med flödesmätare, konsoler och avstängningsventiler, fördelare för varje individuell slinga.

Purmo fördelarskåp för utvändigt montage med läckageindikering. Anpassade för 6-12 kretsar plus shunt.