Glespanelsystem AluJet
Glespanelsystem AluJet
Golvsystem

Glespanelsystem AluJet

Purmo AluJet plåtar finns för 17 mm och 20 mm rör och är avsedda att förläggas med ett c/c avstånd 200 mm med 17 mm röret och c/c avstånd 300 mm för 20 mm röret. Plåtarna skall användas för att förläggas i glespanel som löper tvärs bjälklagsriktningen. Glespanelen behöver ett mellanrum på 25 mm för att plåtar och rör skall få plats. Åtgången av plåtarna är ca 4,2 plåtar per m² för 17 mm plåten och ca 2,5 plåtar per m² för 20 mm plåten. Se alltid till att följa ritningar som upprättats för anläggningen.

Purmo Group Sweden AB beviljar 10 års garanti på sina radiatorer räknat från leveransdag (2 års-garanti på elektroniska delar). Garantin täcker material- och fabrikationsfel. Istället för den felaktiga produkten levererar vi utan extra kostnad en likadan eller motsvarande produkt. Läs mer under Garantivillkor.

10 year warranty icon