Flytande förläggningssystem EpsJet
Flytande förläggningssystem EpsJet
Golvsystem

Flytande förläggningssystem EpsJet

Purmo EpsJet är avsett för vattenburna golvvärmesystem. Vid installation av EpsJet använder man en spårad isolerskiva för plåtar och golvvärmerör som förläggs c/c 200 och är avsedd för flytande förläggning på bärande underlag och finns i tjockleken 30 mm. EpsJet Combi fungerar som både vanlig skiva och vändskiva.

Med bärande underlag menas ett spånskivegolv lagt på ett regelavstånd på minst c/c 600 mm eller betonggolv. Maximal nivåskillnad på undergolvet får vara 1-2 mm per meter. Till Purmo EpsJet används Purmo AluJet plåtar och 17 mm Pe-RT Penta rör. Åtgången av plåtar är ca 4,2 plåtar per m² och rör ca 5,5 m per m². Se alltid till att följa ritningar som upprättats för anläggningen.

Purmo Group Sweden AB beviljar 10 års garanti på sina radiatorer räknat från leveransdag (2 års-garanti på elektroniska delar). Garantin täcker material- och fabrikationsfel. Istället för den felaktiga produkten levererar vi utan extra kostnad en likadan eller motsvarande produkt. Läs mer under Garantivillkor.

10 year warranty icon

Purmo AluJet golvvärmeplåtar finns för 17 mm och 20 mm rör. Plåtarna skall användas för att förläggas i glespanel som löper tvärs bjälklagsriktningen.

Pe-RT Penta -värmerören är tillverkade av tvärbunden polyeten.

Infällt fördelarskåp.

Modul golvvärmefördelare med flödesmätare, konsoler och avstängningsventiler, fördelare för varje individuell slinga.

Purmo fördelarskåp för utvändigt montage med läckageindikering. Anpassade för 6-12 kretsar plus shunt.

EpsJet Combi är en spårad isolerskiva med vändspår för plåtar och golvvärmerör.