Golvsystem

Golvsystem

Golvsystem inkluderar förläggningssätt med olika isoleringstyper och installationssätt. Trots olika rörinstallationsteknik säkerställer varje system en jämn golvtemperatur.

Flytande förläggningssystem EpsJet

Purmo EpsJet är avsett för vattenburna golvvärmesystem. Vid installation av EpsJet använder man en spårad isolerskiva för plåtar och golvvärmerör som förläggs c/c 200 och är avsedd för flytande förläggning på bärande underlag.

Glespanelsystem AluJet

Purmo AluJet plåtar finns för 17 mm och 20 mm rör och är avsedda att förläggas med ett c/c avstånd 200 mm med 17 mm röret och c/c avstånd 300 mm för 20 mm röret. Plåtarna skall användas för att förläggas i glespanel som löper tvärs bjälklagsriktningen.

Ingjutningssystem Modul

Purmo Modul är ett vattenburet golvvärmesystem för ingjutning i betongbjälklag.

Renoveringssystem LS

För att du inte ska behöva ge avkall på din bekvämlighet, erbjuder Purmo renoveringssystem LS. Med endast 20-25 mm bygghöjd går det lätt att bygga in Purmo LS i nästan vilken golvkonstruktion som helst.

Spånskivesystem ChipJet

Purmo ChipJet är ett undergolv av 22 mm spånskiva för torra vattenburna golvvärmesystem. ChipJet är färdigspårat för golvvärmerör.