Fördelare Mässing

Fördelare Mässing

Fördelare i mässing används för att ansluta de individuella värme- och kylkretsarna. De möjliggör korrekt hydraulisk balansering av kretsarna mot varandra, flödesmätare för visning av flödeshastigheterna och montering av olika tillbehör. Förutom fördelare finns det också lämpliga tillbehör, såsom ställdon och avstängningsventiler.

Minimix Förgreningsfördelare

Vid behov av 2 golvvärmekretsar monteras 2 stycken Purmo Modul Minimix 2 kr som förgrening.