Golvvärmefördelare

Golvvärmefördelare

Golvvärmefördelare används för att ansluta enskilda värme- och kylkretsar. De möjliggör korrekt hydraulisk balansering av kretsarna med varandra. Förutom golvvärmefördelare finns det också lämpliga tillbehör.

Fördelare Mässing

Fördelare i mässing används för att ansluta de individuella värme- och kylkretsarna. De möjliggör korrekt hydraulisk balansering av kretsarna mot varandra, flödesmätare för visning av flödeshastigheterna och montering av olika tillbehör. Förutom fördelare finns det också lämpliga tillbehör, såsom ställdon och avstängningsventiler.

Fördelare rostfritt stål

Fördelare i rostfritt stål används för att ansluta de individuella värme- och kylkretsarna. De möjliggör korrekt hydraulisk balansering av kretsarna mot varandra, flödesmätare för visning av flödesmängd. Förutom fördelare finns det också lämpliga tillbehör, såsom ställdon och avstängningsventiler.

Tillbehör fördelare

Tillbehör till fördelare, såsom vinkelkulventiler och förslutningsventiler.