Golvvärme

Golvvärme

Golvvärme är det mest kända och använda systemet inom denna underkategori, men andra system för värme och kyla, såsom väggsystem och taksystem. Värme- och kylsystemen inkluderar rör, fördelare, skåp, blandningsenheter, avfuktare för kylning och även många verktyg. Vi tillhandahåller också ett utbud av tjänster för planering av värme- och kylsystem.

Golvvärmesystem

Golvvärmesystem fungerar som separat värmelösning eller i kombination med radiatorer. Golvvärme torkar snabbt upp fuktiga golv och används med fördel i badrum, entré och våtutrymmen.

Golvvärmerör

Golvvärmerör för vattenburen värme kan användas för golvvärme, kyla och för anslutning av radiatorer. De passar i alla typer av system. Tack vare det stora urvalet av rörtyper och dimensioner kan de användas för nästan alla slags projekt.

Golvvärmefördelare

Golvvärmefördelare används för att ansluta enskilda värme- och kylkretsar. De möjliggör korrekt hydraulisk balansering av kretsarna med varandra. Förutom golvvärmefördelare finns det också lämpliga tillbehör.

Shunt golvvärme

Golvärmeshuntar ser till att sänka framledningstemperaturen till golvvärme när golvvärme intallerats tillsammans med system som använder andra driftstemperaturer.

Fördelarskåp

Fördelarskåp används för att skydda golvvärmefördelaren. De olika skåpstorlekarna finns för både väggmontage och infälld montering. Alla synliga delar är tillverkade i vitmålad galvaniserad stål.

Golvvärmeverktyg

Golvvärmeverktyg är nödvändiga för en professionell installation av golvvärme och andra system för värme eller kyla. Varje system kräver olika typer av verktyg. Verktygen är anpassade till de olika systemen, användarvänliga, robusta och pålitliga.

Isoleringsskivor

Isolering för olika typ av golvvärmesystem och tak- och väggsystem.

Värmepaneler och kylpaneler

Paneler för avgivning av värme eller kyla.