Ventiler och tillbehör

Ventiler och tillbehör

Ventiler och tillbehör för vätskeburna system. Tryckreducerare, säkerhetsventiler och filter.

Filter flänsad SF

Smutsfilter används för mekanisk rening av värme anläggningar. Smutsfilter är tillverkad efter ISO 9001:2000 för att säkerställa såväl kvalitet som funktionalitet. DN 65-300 i flänsad anslutning

Filter gängad SF

MMA Filter används i värme- och kylsystem för att filtrera bort smuts. Filteröppning 0,4 mm (40 US Mech).

Säkerhetsventil Sicura

Sicura säkerhetsventil används normalt i slutna värmesystem med slutna expansionskärl.
Dess funktion är att släppa ur vatten om trycket når sitt inställda värde.
Säkerhetsventiler kan även monteras tillsammans med varmvattentankar,
solvärmesystem och kylsystem.

Beskrivning
Säkerhetsventilen öppnar när inställt tryck uppnåtts för att skydda installationen.
Säkerhetsventilen kan motioneras via handratt.
När motionering avslutas så stängs automatiskt ventilen.

Säkerhetsventil Frese

Säkerhetsventilerna tar hand om och leder bort
överskjutande mängd luft, vatten och ånga från
kärl eller rörsystem i värmeinstallationer.

Beskrivning
DN20 är fjäderbelastade säkerhetsventiler i
vinkel med lättningsratt. Samtliga har inbyggt
avtappningsläge.
Om ventilen används i värmesystem
rekommenderas säkerhetsventiler med
ett öppningstryck på 1,5 bar, 2,0 bar och 2,5 bar.