Slangar DHC
Slangar DHC
Tillbehör

Slangar DHC

Används för Kyl -och värmesystem
Anslutningsslang i diff usionstät butylgummi enligt IS O 2782:1995 med rostfri
omfl ätning.
Gänad eller slätända med greppkant enligt standard EN 13618:2017 för prsskopplingar
Har du krav på extra hög diff usionstäthet i t ex slutna värme- och kylsystem är det den
här slangen du ska använda.

Teknisk info
Max driftstemperatur 90
DokumentKategori
Datablad Anslutningsslangar Datablad