Kvalitet

Vi följer godkända europeiska och internationella kvalitetsstandarder under hela tillverknings- och distributionsprocessen. Vi strävar kontinuerligt efter att våra produkter, vår kundservice och vår miljövård skall vara en källa till stolthet för oss och våra partners.

På 90-talet började vi implementera ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem. Detta system är baserat på kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöstandarderna ISO 14001, som beviljats oss av British Standards Institution och TUV-Rheinland.

De accepterade standarderna använder en processmetod baserad på Deming Cycle: Plan - Do - Check - Act.

Detta tillvägagångssätt underlättar föranalys av alla stadier och funktionella steg som vidtas inom vårt företag, från produktionsprocesser och logistik till försäljning och support. Ordningen och den ömsesidiga korrelationen för varje funktionssteg har tydligt definierats och de separata processerna som tillämpas integreras med varandra - det ena steget resulterar i det andra.

Specifika kriterier och utvärderingsmetoder säkerställer deras effektiva uppförande och övervakning. För att övervaka dessa processer vi säkerställt tillgång till lämplig utrustning och information.

De accepterade standarderna inför också en viss metod för dokumentationshantering i vårt företag. Dokumentation kan göras i alla former och i vilket medium som helst men måste ha en lämplig struktur. Dokument måste godkännas och gällande versioner görs tillgängliga via till exempel företagets intranät.

CE-märkning

Alla Purmo radiatorer och konvektorer är CE-märkta enligt den harmoniserade standarden EN442.

EN 442 standarden består av 2 huvudområden:

1. Tekniska krav och specifikationer 
2. Test- och mätmetoder för att uppfylla krav

Garanti

Våra radiatorer garanteras under en period på 10 år* från inköpsdatumet mot alla tillverkningsfel när de används under normala förhållanden och i ett vattenburet centralvärmesystem.