Sverige
Vertikala designradiatorer

Tinos V [TIV]

Vertikala designradiatorer - Tinos V [TIV]

Rena hörn och kanter, raka linjer och plana ytor. Tinos är symbolen för design och det närmaste vi har till vad som kan kallas ´strålande konst´. Tinos, monterad bara 10 mm från väggen, är en diskret skönhet, som kan skräddarsys för att uppfylla dina unika specifikationer vad gäller storlek, färg och yta.

Tinos med sina raka linjer skapar en påtaglig aura av estetisk lockelse. Tinos ger ett elegant mervärde till alla interiörer, klassiska eller moderna. Den minimalistiska designen hos Tinos gör sig utmärkt i alla utrymmen, både vardagsrum, sovrum, kök och badrum.

 

+
Konstruktion:  EN 442-1
Material: Kallvalsad bandstål EN 10130
Ytbehandling:

Ytbehandling utföres i fem faser:

  • Alkalisk avfettning
  • Fosfatering
  • Kataforetisk grundmålning
  • Pulverlackering med epoxypolyester
  • Härdning i ca 200°C
Ytbehandlingen uppfyller kraven för DIN 55900.
Färg:  Vit RAL 9016
Tryckklass: PN 6
Anslutning: 4 sidoanslutningar 1/2" ISO 228 och 2 mittanslutningar underifrån 1/2" ISO 228, 50 mm mellanrum.
Kvalitetsnorm: EN ISO 9001 och ISO 14001
Modeller: Tinos V - raka sidor
Höjder: 1800, 1950 mm
Bredder: 475 och 625 mm
Typer: TIV 11, 21
Tillbehör: Radiatorpaketet innehåller konsoler, luftskruv, 3 blindproppar samt skruvar och plastproppar. Handduksstång finns som tillbehör.
Effekter: Alla effekter är logaritmiskt beräknade enligt EN442-standarden.
Leveranstid : 1-4 veckor

Typer

Typ TIV 11

Typ TIV 21

Anslutning

Mittanslutning

Bottenanslutning

Övriga anslutningar är inte möjliga.

Effektberäkning

Effekterna beräknas logaritmiskt med hjälp Excel-tabeller. Länk till effektberäkningssidan.

Värmeavgivningseffekterna kan även beräknas med hjälp av modellen här nedan:

Värmeavgivningseffekt (W / m)

F = Fn x (ΔT/ ΔTn) n

där
F     = effekt, W/m
F   = normeffekt, W/m - EN 442 
då logaritmisk övertemperatur är
ΔTn = 49,83 K
ΔT = logaritmisk övertemperatur, K
ΔTn = normövertemperatur= 49,83 K
n = temperaturexponent

                         

tin – tut
ΔT = ————————————             
ln ((tin – trum) / (tut – trum))

där
tin = tilloppstemperatur, °C
tut= returtemperatur, °C
trum= rumstemperatur, °C

Modell:

tin/tut/trum

75/65/20=49,83K
70/40/20=32,74K

Effektfaktor K

Beräkningsformel:
ф = K x ∆Tn

Installation

För att uppnå en korrekt installation av radiatorn är det ytterst viktigt att man vid monteringen beaktar hur radiatorn kommer att användas samt eventuell, förutsebar felanvändning. Ett antal olika saker bör beaktas inklusive själva monteringsmetoden för att man skall kunna säkra radiatorns upphängning på väggen. Väggens material, dess skick samt eventuella förutsebara vikter eller stötar som radiatorn kan tänkas utsättas för bör beaktas före installation. Endast de konsoler som är avsedda för radiatorn får användas vid installationen.

Tryckfall och förinställning

Rak & vinkel designventil

Termostat ingår, 7-28 grader Celsius.


1-rörssystem

2-rörssystem

 

Presetting 1 2 3 4 5 6
kv-value at 1 K P-deviation 0.08 0.13 0.20 0.22 0.25 0.28
kv-value at 1.5 K P-deviation 0.08 0.15 0.26 0.32 0.37 0.42
kv-value at 2 K P-deviation 0.08 0.15 0.28 0.37 0.44 0.52
kvs           0.75

 

VVA-ventil

Termostat ingår ej.

Ventil VVA används för att reglera flödet i radiatorer. Ventilen regleras med termostat, termoställdon eller handratt. Ventilen är försedd med insats som har dold förinställning.

Tillbehör

Radiatorförpackningen innehåller konsoler, 1 luftskruv, 3 blindproppar samt skruvar och pluggar.

Handduksstång till Tinos V

Purmo Handduksstång TIV 475 för TIV 11, RSK 6734792
Purmo Handduksstång TIV 475 för TIV 21, RSK 6734793
Purmo Handduksstång TIV 625 för TIV 11, RSK 6734796 
Purmo Handduksstång TIV 625 för TIV 21, RSK 6734797

Designventil vinkel, krom

RSK 6731560

Designventil rak, krom

RSK 6731558

“Multiblock T” designventil för användning med radiatorer med anslutningsmått c/c 50 mm. Ansl. mot rör 3/4” eurokone.

Passar med följande kopplingar: Klämringskoppling RSK 6712080, 6712081, 6712082. Modul Koppling RSK 2410178. Kopplingssats RSK 2410040. Modul Kopplingssats RSK 2410053.

Designventil vinkel, vit

RSK 6731561

Designventil rak, vit

RSK 6731559

“Multiblock T” designventil för användning med radiatorer med anslutningsmått c/c 50 mm. Ansl. mot rör 3/4” eurokone.

Passar med följande kopplingar: Klämringskoppling RSK 6712080, 6712081, 6712082. Modul Koppling RSK 2410178. Kopplingssats RSK 2410040. Modul Kopplingssats RSK 2410053.

VVA Ventil

RSK 6731499

AMA-text

Drift och skötsel – Radiatorer och konvektorer

Purmo Dekorativa radiatorer 07/2017 (tryckt version 11/2014)

Purmo TP - Prislista ex.moms 01-2020

DS – Vertical, Kos V, Faro V, Tinos, Paros

Effektberäkning – Purmo Tinos & Paros Vertical [TIV/PAV]

Rettig Sweden AB beviljar 10 års garanti på sina radiatorer räknat från leveransdag (2 års-garanti på elektroniska delar). Garantin täcker material- och fabrikationsfel. Istället för den felaktiga produkten levererar vi utan extra kostnad en likadan eller motsvarande produkt. 

Garantin täcker inte skador som är förorsakade av felaktig förvaring eller hantering under transport eller på installationsplatsen. Garantin täcker inte heller skador förorsakade av felaktig användning, såsom in- och utvändig korrosion, användning av frätande ämnen, övertryck eller frysskador.

Garantin täcker inte de skador som en felaktig radiator förorsakar, kostnader som uppstår i samband med byte av radiator, kundens ekonomiska förluster, uteblivna intäkter eller andra indirekta kostnader.

Vid garantifall bör man kontakta sin försäljare och kunna uppvisa en beställningsbekräftelse, fraktsedel eller något annat tillförlitligt dokument över produkten och dess leveranstid.

I garantivillkoret ingår att produkten alltid inom en månad från reklamationsdag returneras till Rettig Sweden AB för närmare granskning.