Sverige
Vertikala designradiatorer

Paros V [PAV]

Vertikala designradiatorer - Paros V [PAV]

Den släta glansen på Paros front fortsätter oavbrutet till de mjuka linjerna på sidoplåtarna och hela vägen runt. Med sina mjuka, rundade kanter utstrålar Paros en raffinerad elegans som subtilt förstärker inredningens stil och komfort. Paros är designad för att passa alla rum, oavsett om du föredrar en romantisk, klassisk stil eller en renare och mer modern design. Detta uppseendeväckande inslag gör Paros oemotståndlig att vidröra. En valfri handdukshängare i rostfritt stål tillför ytterligare funktion till denna radiators vackra form. Dessutom kan du välja mellan 70 färger, så du hittar alltid en nyans som kompletterar dina favorittextilier och interiörfärger.

+
Konstruktion:  EN 442-1
Material: Kallvalsad bandstål EN 10130
Ytbehandling:

Ytbehandling utföres i fem faser:

  • Alkalisk avfettning
  • Fosfatering
  • Kataforetisk grundmålning
  • Pulverlackering med epoxypolyester
  • Härdning i ca 200°C
Ytbehandlingen uppfyller kraven för DIN 55900.
Färg:  Vit RAL 9016
Tryckklass: PN 6
Anslutning: 4 sidoanslutningar 1/2" ISO 228 och 2 mittanslutningar underifrån 1/2" ISO 228, 50 mm mellanrum.
Kvalitetsnorm: EN ISO 9001 och ISO 14001
Modeller: Paros V - rundade kanter
Höjder: 1800, 1950 mm
Bredder: Typ 11: 530 mm och 680 mm
Typ 21: 555 och 705 mm
Typer: PAV 11, 21
Tillbehör: Radiatorpaketet innehåller konsoler, luftskruv, 3 blindproppar samt skruvar och plastproppar. Handdukstork finns som tillbehör.
Effekter: Alla effekter är logaritmiskt beräknade enligt EN442-standarden.
Leveranstid : 1-4 veckor

Typer

Typ PAV 11

Typ PAV 21

Anslutning

Mittanslutning

Bottenanslutning

Övriga anslutningar är inte möjliga.

Effektberäkning

Effekterna beräknas logaritmiskt med hjälp Excel-tabeller. Länk till effektberäkningssidan.

Värmeavgivningseffekterna kan även beräknas med hjälp av modellen här nedan:

Värmeavgivningseffekt (W / m)

F = Fn x (ΔT/ ΔTn) n

där
F     = effekt, W/m
F   = normeffekt, W/m - EN 442 
då logaritmisk övertemperatur är
ΔTn = 49,83 K
ΔT = logaritmisk övertemperatur, K
ΔTn = normövertemperatur= 49,83 K
n = temperaturexponent

                         

tin – tut
ΔT = ————————————             
ln ((tin – trum) / (tut – trum))

där
tin = tilloppstemperatur, °C
tut= returtemperatur, °C
trum= rumstemperatur, °C

Modell:

tin/tut/trum

75/65/20=49,83K
70/40/20=32,74K

Effektfaktor K

Beräkningsformel:
ф = K x ∆Tn

Installation

För att uppnå en korrekt installation av radiatorn är det ytterst viktigt att man vid monteringen beaktar hur radiatorn kommer att användas samt eventuell, förutsebar felanvändning. Ett antal olika saker bör beaktas inklusive själva monteringsmetoden för att man skall kunna säkra radiatorns upphängning på väggen. Väggens material, dess skick samt eventuella förutsebara vikter eller stötar som radiatorn kan tänkas utsättas för bör beaktas före installation. Endast de konsoler som är avsedda för radiatorn får användas vid installationen.

Tryckfall och förinställning

Rak & vinkel designventil

Termostat ingår, 7-28 grader Celsius.


1-rörssystem

2-rörssystem

 

Presetting 1 2 3 4 5 6
kv-value at 1 K P-deviation 0.08 0.13 0.20 0.22 0.25 0.28
kv-value at 1.5 K P-deviation 0.08 0.15 0.26 0.32 0.37 0.42
kv-value at 2 K P-deviation 0.08 0.15 0.28 0.37 0.44 0.52
kvs           0.75

 

VVA-ventil

Termostat ingår ej.

Ventil VVA används för att reglera flödet i radiatorer. Ventilen regleras med termostat, termoställdon eller handratt. Ventilen är försedd med insats som har dold förinställning.

Tillbehör

Radiatorförpackningen innehåller konsoler, 1 luftskruv, 3 blindproppar samt skruvar och pluggar.

Handduksstång till Paros V

Purmo Handduksstång PAV 530 för PAV 11, RSK 6734794
Purmo Handduksstång PAV 555 för PAV 21, RSK 6734795
Purmo Handduksstång PAV 680 för PAV 11, RSK 6734798
Purmo Handduksstång PAV 705 för PAV 21, RSK 6734799

Designventil vinkel, krom

RSK 6731560

Designventil rak, krom

RSK 6731558

“Multiblock T” designventil för användning med radiatorer med anslutningsmått c/c 50 mm. Ansl. mot rör 3/4” eurokone.

Passar med följande kopplingar: Klämringskoppling RSK 6712080, 6712081, 6712082. Modul Koppling RSK 2410178. Kopplingssats RSK 2410040. Modul Kopplingssats RSK 2410053.

Designventil vinkel, vit

RSK 6731561

Designventil rak, vit

RSK 6731559

“Multiblock T” designventil för användning med radiatorer med anslutningsmått c/c 50 mm. Ansl. mot rör 3/4” eurokone.

Passar med följande kopplingar: Klämringskoppling RSK 6712080, 6712081, 6712082. Modul Koppling RSK 2410178. Kopplingssats RSK 2410040. Modul Kopplingssats RSK 2410053.

VVA Ventil

RSK 6731499

AMA-text

Drift och skötsel – Radiatorer och konvektorer

Rettig Sweden AB beviljar 10 års garanti på sina radiatorer räknat från leveransdag (2 års-garanti på elektroniska delar). Garantin täcker material- och fabrikationsfel. Istället för den felaktiga produkten levererar vi utan extra kostnad en likadan eller motsvarande produkt. 

Garantin täcker inte skador som är förorsakade av felaktig förvaring eller hantering under transport eller på installationsplatsen. Garantin täcker inte heller skador förorsakade av felaktig användning, såsom in- och utvändig korrosion, användning av frätande ämnen, övertryck eller frysskador.

Garantin täcker inte de skador som en felaktig radiator förorsakar, kostnader som uppstår i samband med byte av radiator, kundens ekonomiska förluster, uteblivna intäkter eller andra indirekta kostnader.

Vid garantifall bör man kontakta sin försäljare och kunna uppvisa en beställningsbekräftelse, fraktsedel eller något annat tillförlitligt dokument över produkten och dess leveranstid.

I garantivillkoret ingår att produkten alltid inom en månad från reklamationsdag returneras till Rettig Sweden AB för närmare granskning.