Sverige
Vertikala designradiatorer

Faro V [FAV]

Vertikala designradiatorer - Faro V [FAV]

Faro V är idealisk överallt där du vill skapa en känsla av höjd och är också det perfekta valet för de utrymmen där golvytan är begränsad. Det visuella språket hos Faro V framhävs av en hög profilerad front och rundade perforerade sidoplåtar. 

Faro-sortimentet har en profilerad front som framhäver de uppåtsträvande linjerna, medan de rundade sidoplåtarna ger den ett rent och behagligt utseende från alla vinklar. Det vackra toppgallret och de rundade sidoplåtarna ser till att linjerna hålls rena från alla håll. En sådan skönhet förtjänar att användas på många områden. Den finns att få i en mängd färger, inklusive ren, blank rostfri stål. En vackert designad handdukshängare av rostfritt stål låter dig få ut maximala fördelar av Faro i badrum eller kök. Designen tjänar inte bara syftet att precis som andra lodräta inredningselement skapa en känsla av höjd, den är också en kraftfull värmekälla i utrymmen där väggutrymmet är begränsat.

+
Konstruktion:  EN442-1
Material: Kallvalsad bandstål EN 10130
Ytbehandling:

Ytbehandling utföres i fem faser:

  • Alkalisk avfettning
  • Fosfatering
  • Kataforetisk grundmålning
  • Pulverlackering med epoxypolyester
  • Härdning i ca 200°C
Ytbehandlingen uppfyller kraven för DIN 55900.
Färg:  Vit RAL 9016
Tryckklass: PN 6
Anslutning: 4 sidoanslutningar 1/2" ISO 228 och 2 mittanslutningar underifrån 1/2" ISO 228, 50 mm mellanrum.
Kvalitetsnorm: EN ISO 9001 och ISO 14001
Modeller: Faro V – profilerad front
Höjder: 1800, 1950 och 2100 mm
Längder: 320, 470, 620 och 770 mm
Typer: FAV 21
Tillbehör: Radiatorpaketet innehåller konsoler, 2 sidoplåtar, installationsclips, installationsmodell, luftskruv, 3 blindproppar samt skruvar och plastproppar.
Effekter: Alla effekter är logaritmiskt beräknade enligt EN442-standarden.
Extra tillbör: Som tillval även handduksstänger i rostfritt borstat stål.

Typer

Typ FAV 21

 

Anslutning

Mittanslutning

Bottenanslutning

Övriga anslutningar är inte möjliga.

Effektberäkning

Effekterna beräknas logaritmiskt med hjälp Excel-tabeller. Länk till effektberäkningssidan.

Värmeavgivningseffekterna kan även beräknas med hjälp av modellen här nedan:

Värmeavgivningseffekt (W / m)

F = Fn x (ΔT/ ΔTn) n

där
F     = effekt, W/m
F   = normeffekt, W/m - EN 442 
då logaritmisk övertemperatur är
ΔTn = 49,83 K
ΔT = logaritmisk övertemperatur, K
ΔTn = normövertemperatur= 49,83 K
n = temperaturexponent

                         

tin – tut
ΔT = ————————————             
ln ((tin – trum) / (tut – trum))

där
tin = tilloppstemperatur, °C
tut= returtemperatur, °C
trum= rumstemperatur, °C

Modell:

tin/tut/trum

75/65/20=49,83K
70/40/20=32,74K

Effektfaktor K

Beräkningsformel:
ф = K x ∆Tn

Installation

C 320 470 620 770
C1 75 100 175 250
C2 25 95 170 245
B 1800 1950 2100
B1 150 150 150
B2 250 250 250
B3 B-350 B-350 B-350
a 114
b 70
c 30

För att uppnå en korrekt installation av radiatorn är det ytterst viktigt att man vid monteringen beaktar hur radiatorn kommer att användas samt eventuell, förutsebar felanvändning. Ett antal olika saker bör beaktas inklusive själva monteringsmetoden för att man skall kunna säkra radiatorns upphängning på väggen. Väggens material, dess skick samt eventuella förutsebara vikter eller stötar som radiatorn kan tänkas utsättas för bör beaktas före installation. Endast de konsoler som är avsedda för radiatorn får användas vid installationen.

Tryckfall och förinställning

Rak & vinkel designventil

Termostat ingår, 7-28 grader Celsius.


1-rörssystem

2-rörssystem

 

Presetting 1 2 3 4 5 6
kv-value at 1 K P-deviation 0.08 0.13 0.20 0.22 0.25 0.28
kv-value at 1.5 K P-deviation 0.08 0.15 0.26 0.32 0.37 0.42
kv-value at 2 K P-deviation 0.08 0.15 0.28 0.37 0.44 0.52
kvs           0.75

 

VVA-ventil

Termostat ingår ej.

Ventil VVA används för att reglera flödet i radiatorer. Ventilen regleras med termostat, termoställdon eller handratt. Ventilen är försedd med insats som har dold förinställning.

Tillbehör

Handduksstång till Faro V finns som tillbehör:

Purmo Handduksstång FAV 300, RSK 6734785
Purmo Handduksstång FAV 450, RSK 6734786
Purmo Handduksstång FAV 600, RSK 6734787
Purmo Handduksstång FAV 750, RSK 6734788

DESIGNVENTIL VINKEL, KROM

RSK 6731560

DESIGNVENTIL RAK, KROM

RSK 6731558

“Multiblock T” designventil för användning med radiatorer med anslutningsmått c/c 50 mm. Ansl. mot rör 3/4” eurokone.

Passar med följande kopplingar: Klämringskoppling RSK 6712080, 6712081, 6712082. Modul Koppling RSK 2410178. Kopplingssats RSK 2410040. Modul Kopplingssats RSK 2410053.

DESIGNVENTIL VINKEL, VIT

RSK 6731561

DESIGNVENTIL RAK, VIT

RSK 6731559

“Multiblock T” designventil för användning med radiatorer med anslutningsmått c/c 50 mm. Ansl. mot rör 3/4” eurokone.

Passar med följande kopplingar: Klämringskoppling RSK 6712080, 6712081, 6712082. Modul Koppling RSK 2410178. Kopplingssats RSK 2410040. Modul Kopplingssats RSK 2410053.

AMA-text

Drift och skötsel – Radiatorer och konvektorer

Purmo Dekorativa radiatorer 07/2017 (tryckt version 11/2014)

Purmo TP - Prislista ex.moms 01-2020

DS – Vertical, Kos V, Faro V, Tinos, Paros

Effektberäkning – Purmo Vertical & Kos & Faro Vertical [VR/KOV/FAV]

Rettig Sweden AB beviljar 10 års garanti på sina radiatorer räknat från leveransdag (2 års-garanti på elektroniska delar). Garantin täcker material- och fabrikationsfel. Istället för den felaktiga produkten levererar vi utan extra kostnad en likadan eller motsvarande produkt. 

Garantin täcker inte skador som är förorsakade av felaktig förvaring eller hantering under transport eller på installationsplatsen. Garantin täcker inte heller skador förorsakade av felaktig användning, såsom in- och utvändig korrosion, användning av frätande ämnen, övertryck eller frysskador.

Garantin täcker inte de skador som en felaktig radiator förorsakar, kostnader som uppstår i samband med byte av radiator, kundens ekonomiska förluster, uteblivna intäkter eller andra indirekta kostnader.

Vid garantifall bör man kontakta sin försäljare och kunna uppvisa en beställningsbekräftelse, fraktsedel eller något annat tillförlitligt dokument över produkten och dess leveranstid.

I garantivillkoret ingår att produkten alltid inom en månad från reklamationsdag returneras till Rettig Sweden AB för närmare granskning.