Sverige
Tilluftsdon

PURMO Air [AIR]

Tilluftsdon - PURMO Air [AIR]

Purmo Air tilluftsdon ger frisk värme och ett behagligt inomhusklimat. Tilluftsdonet har utvecklats för att skapa optimal komfort och god luftkvalitet. Purmo Air är en dynamisk produkt som kombinerar värme och ventilation för att uppnå en sund boendemiljö.

Purmo Air tilluftsdonet är ett ekonomiskt och välbeprövat sätt att tillämpa frånluftsventilation. Purmos radiator, Air tilluftsdon, kanal och filter bildar en helhet, som garanterar ett dragfritt och fungerande friskluftssystem. AIR tilluftsdonet monteras med en Purmo radiator oberoende av höjd, vilket ger stor flexibilitet.

AIR med en Purmo radiator förvärmer uteluften till rumstemperatur och släpper in den i rummet som en luftridå framför fönstret, vilket gör att lufthastigheten i vistelsezonen blir låg och inget kallras uppkommer.

+

Typer: AIR11, AIR21, AIR22/33
Extra tillbehör: AIR Telescope 300 eller AIR Telescope 500
Konstruktion: EN 442-1
Ytbehandling:

Ytbehandling utföres i tre faser:

  • Avfettning
  • Pulverlackering med epoxypolyester
  • Härdning i ca 200°C
Färg: Vit RAL 9016
Kvalitetsnorm: ISO 9001 och ISO 14001
Höjder: AIR11, AIR21 och AIR22/33 för radiatorhöjderna 300-600 mm
AIR Telescope 300 för radiatorhöjderna 300-500 mm
AIR Telescope 500 för radiatorhöjderna 300-600 mm
Radiatorernas min. längder: 1 tilluftsdon: Purmo Compact 600 mm
2 tilluftsdon: Purmo Compact 1 200 mm
3 tilluftsdon: Purmo Compact 1 800 mm
Konsler: Monclac standardkonsler
Partikelfilter F9: Filtermedia: Polypropylen och modacrylig fiber
Ram: papp
Partikelfilter F7: Filtermedia: oorganiskt fiber
Ram: papp
Grovfilter: Filtermedia: Polyestercellplast
Tilluftsdon: Konstruktionsmaterial: ABS V0 (Vh-0810+)
Tätningar: thermoplastisk elastomer (tPe) och polyethenskum
Teleskop:

Konstruktionsmaterial: epoxypulverbehandlad stålplåt
Tätningar: Polyethenskum
Luftstyrväggar: Polyethenskum
Sunda Hus: 

Typer

Till PURMO Airs utbud hör 3 olika tilluftsdon samt som extra tillbehör 2 teleskopdelar. Teleskopdelen används då man vill att luftintaget ska ske från radiatorns övre sida. Teleskopmodellen finns i två olika höjder.

PURMO Air tilluftsdon fungerar tillsammans med radiatortyperna 11, 21, 22 och 33.


Anslutning

Purmo Air anslutningsmått

Typerna: AIR11, AIR21, AIR22/33 för radiatortyperna 11, 21, 22 och 33. Måtten i mm.

Purmo Air + Telescope anslutningsmått

Typerna: AR11, AIR21, AIR22/33 + teleskopdelen för radiatortyperna 11, 21, 22 och 33. Måtten i mm.

Effektberäkning

Effektberäkning

Genväg till effektberäkning.


Dimensionering

Dimensioneringen av PURMO AIR tilluftsdon baserar sig på vanlig effektbehovsräkning med radiatorer och mekanisk frånluftsventilation. Följande faktorer bör beaktas: luftflöde, komfortfaktor, lufttemperatur och tryckfall. Effektbehovet är summan av transmission- och ventilationsförlust.


Luftens referenstemperatur t anger i,ref medeltemperaturen ovanför radiatorn i tillutsdonsystemets insatsområde.


Obs! En egenskap för tilluftsdonet är att temperaturen på den tillförda luften sjunker kortvarigt då radioatortermostaten stängs av.


Tryckfall och luftgenomströmning

För att ventilationen skall fungera korrekt, skall den erforderliga tryckdifferensen, dvs undertrycket, beaktas vid dimensioneringen. Tilluftssystemets tryckfall rekommenderas att ej överstiga 15 Pa.

Eventuellt luftläckage förbi tilluftsdonet skall beaktas vid dimensionering av radiatorena.

Tryckfall för finfilter F7.  

Installation

Purmo AIR

Bruksanvisningar hittar du här.
Purmo AIR Telescope

Tillbehör

F9 – Partikelfilter

Partikelfiltret F9 är mycket effektivt och håller hög avskiljningsförmåga även på atmosfäriska mikropartiklar och allergener. Filtret används i utrymmen med hög partikelavfiltreringsgrad enligt standarden EN 13779-IDA1. Rekommenderas särskilt för personer med lung-, pollen och allergibesvär.

F7 – Partikelfilter

Partikelfiltret F7 är ett effektivt basfilter med lång livslängd. F7 används i utrymmen med partikelavfiltreringsgrad enligt EN 13779-IDA3.

G1 - Grovfilter

Grovfiltret förhindrar insläpp av insekter och större partiklar. Filtret används i utrymmen utan partikelavfiltreringsgrad. filtret är tvättbart i ljummet vatten.

AMA-text

Drift och skötsel – Radiatorer och konvektorer

Purmo TP - Prislista ex.moms 01-2020

Purmo Thermopanel AIR tilluftsdon 01/2018 (tryckt version 07/2013)

Handbok för radiatorer i lågtempererade värmesystem

Effektberäkning – Purmo Air [AIR]

Monteringsanvisning - Purmo Air Distanskonsoler

Monteringsanvisning - Purmo Air Teleskop

Rettig Sweden AB beviljar 10 års garanti på sina radiatorer räknat från leveransdag (2 års-garanti på elektroniska delar). Garantin täcker material- och fabrikationsfel. Istället för den felaktiga produkten levererar vi utan extra kostnad en likadan eller motsvarande produkt. 

Garantin täcker inte skador som är förorsakade av felaktig förvaring eller hantering under transport eller på installationsplatsen. Garantin täcker inte heller skador förorsakade av felaktig användning, såsom in- och utvändig korrosion, användning av frätande ämnen, övertryck eller frysskador.

Garantin täcker inte de skador som en felaktig radiator förorsakar, kostnader som uppstår i samband med byte av radiator, kundens ekonomiska förluster, uteblivna intäkter eller andra indirekta kostnader.

Vid garantifall bör man kontakta sin försäljare och kunna uppvisa en beställningsbekräftelse, fraktsedel eller något annat tillförlitligt dokument över produkten och dess leveranstid.

I garantivillkoret ingår att produkten alltid inom en månad från reklamationsdag returneras till Rettig Sweden AB för närmare granskning.