Sverige
Sektionsradiatorer

Delta II [DEL2]

Sektionsradiatorer - Delta II [DEL2]

Delta II är en elegant sektionsradiator som förenar modern byggnadskonst med traditionell uppvärmningsteknik. Den nya Delta II serien har runda rör och en fjärilsliknande form på ovansidan. Sektionsradiatorn passar för både renoveringsobjekt och nya projekt. Delta radiatorerna är uppbyggda genom sektioner, som är sammansvetsade med laserteknik. Delta passar även utmärkt till utrymmen som kräver mycket god hygien och renlighet. Du kan välja mellan 2, 3, 4, 5 eller 6 sektioner.

Delta är ämnad för slutna vattenburna centralvärmesystem, där syre inte kommer in i systemet och inre korrosion på så vis är förhindrad. Värmesystemet får inte heller frysas. Delta radiatorerna kan anslutas på många olika sätt, även med integrerat koppel, varvid rördragningen blir i det närmaste osynlig.

 

+

Tillverkning och kvalitet

Delta II sektionsradiatorerna är uppbyggda genom sektioner, som är sammansvetsade med laserteknik. Radiatordjupet , dvs antalet rörkanaler varierar mellan 2 och 6. Delta II tillverkas med en laserteknik som gör svetsfogarna i princip helt osynliga. Detta ger bl.a. låg friktion invändigt vilket innebär att vattengenomströmningen i de halvrunda vertikala värmekanalerna blir mycket tyst och effektiv.

Användningsområde

Delta II radiatorerna är ämnade för inomhusutrymmen, där man av arkitektoniska skäl behöver särskilda mått, färger och former på radiatorn. Delta Laserline passar även utmärkt till utrymmen som kräver mycket god hygien och renlighet. Ytskiktet på radiatorn kräver att den inte utsätts för kontinuerlig hög fuktighetsgrad. Delta Laserline är ämnad för slutna vattenburna centralvärmesystem, där syre inte kommer in i systemet och inre korrosion på så vis är förhindrad. Värmesystemet får inte heller frysas.

Ytbehandling

Delta Laserline radiatorerna ytbehandlas enligt DIN 55900 standardkraven: rengöring, fosfatering, elektroforetisk grundmålning, pulvermålning och ugnshärdning. Detta ger ett mycket gott skydd under normala förhållanden. Standardfärgen är RAL 9016, men även övriga RAL-färger kan fås på beställning.

Värmeavgivningseffekter

Delta Laserlines värmeavgivning är i enlighet med EN 442 standarden. Tabellerna anger nettovikt, vattenvolym samt effektvärden för standardövertemperaturen ΔT 50 K och dimensioneringsövertemperaturen ΔT 32,7 K.

Röranslutning

Delta Laserline radiatorerna kan anslutas på många olika sätt; även genom integrerat koppel, varvid rördragningen blir i det närmaste osynlig.

 

Radiatortyper: DEL2, DEL3, DEL4, DEL5 och DEL6
Konstruktion:  Enligt EN442
Material: Kallvalsad stål 1,25/1,5 mm
Ytbehandling:

Ytbehandling utföres i fem faser:

 • Alkalisk avfettning
 • Fosfatering
 • Kataforetisk grundmålning
 • Pulverlackering med epoxypolyester
 • Härdning i ca 200°C
Ytbehandlingen uppfyller kraven för DIN 55900
Färg:  Vit RAL 9016
Tryckklass: PN 10
Anslutning: 1/2" ISO 228, innergänga
Kvalitetsnorm: ISO 9001 och ISO 14001
Standardhöjder: 200-2500
Längder: 1 sektion = 45 mm

 

Typer

Delta radiatorernas konstruktion grundar sig på sektioner. Sektionernas mått och form (mått mm). c/c = H–65 mm.

 

 


 

2-kanaler, 3-kanaler, 4-kanaler, 5-kanaler, 6-kanaler

 

Anslutning

Delta radiatorn har fyra sidoanslutningar och dessutom anslutningsmöjligheter nedtill och upptill. Vid beställning bör man meddela anslutningstyp och -storlek. För sidoanslutningarna finns proppar och gängstorlek enligt tabellen till höger. Gängorna är innergängor. Anslutningarna upptill och nertill har 1/2" innergänga.

Observera att det med botten- och övre sidornas anslutningsmärke menas att det finns retur och tillopp i två bredvidvarande sektioner.

1" Sektionens innergänga före bussning
3/4" Övergångsnippel
1/2" Övergångsnippel eller svetsad blindpropp
3/8" Övergångsnippel eller svetsad blindpropp
Blindpropp Gängad eller svetsad blindpropp

Grundmodellernas standardanslutning 10

Anslutningstyp 10 levereras med 1/2" innergängor i alla fyra hörn samt luftskruv och en propp.

OBS! Inget dolt ventilarrangemang finns i dessa typer.


Anslutning i samma gavel

Genomflödesanslutning

Specialanslutningar

Ryttaranslutning

Anslutning i övre gavel

Bottenanslutning

Mittanslutning


Installation

Montering

Delta kan monteras endera på väggen eller golvet.

Vid upphängning på vägg används för de utvalda radiatoryperna den mängd konsoler som behövs. Radiatorn hängs upp med de övre konsolerna och skruvas fast med hjälp av de nedre konsolerna. Golvkonsoler erbjuds för alla effektklasser, men maxhöjden är 1000 mm. 

 

Golvkonsol

Väggkonsol M

Väggkonsol N

 

Konsoltyper

Golvkonsol

Vägg- och golvkonsol

Väggkonsol

 

Golvkonsol för radiatorhöjder ≤ 1000 mm

 • Avståndet till vägg är beroende av radiatorns djup samt installationsmöjligheterna.
 • Konsolerna levereras i samma färg som radiatorn, om möjligt.
 • Vid beställning bör radiatorns färg och ytbehandling uppges. 

 

 

Golvkonsol för höga radiatorer (> 1000 mm)
 • RH-konsolstödets minimiavstånd från radiatorns kant är 120 mm.
 • Konsolerna levereras i samma färg som radiatorn, om möjligt.
 • Vid beställning bör radiatorns färg och ytbehandling uppges.

 

Väggkonsol
 • Antalet konsolhållare fastsvetsas symmetriskt enligt rekommenderade antal fixeringspunkter.

 

Effektberäkning

Effekterna beräknas logaritmiskt med hjälp Excel-tabeller. Länk till effektberäkningssidan.

Värmeavgivningseffekterna kan även beräknas med hjälp av modellen här nedan:

Värmeavgivningseffekt (W / m)

F = Fn x (ΔT/ ΔTn) n

där
F     = effekt, W/m
F   = normeffekt, W/m - EN 442 
då logaritmisk övertemperatur är
ΔTn = 49,83 K
ΔT = logaritmisk övertemperatur, K
ΔTn = normövertemperatur= 49,83 K
n = temperaturexponent

                         

tin – tut
ΔT = ————————————             
ln ((tin – trum) / (tut – trum))

där
tin = tilloppstemperatur, °C
tut= returtemperatur, °C
trum= rumstemperatur, °C

Modell:

tin/tut/trum

75/65/20=49,83K
70/40/20=32,74K

Effektfaktor K

Beräkningsformel:
ф = K x ∆Tn

AMA-text

Effektberäkning – Delta II [DEL II]

Drift och skötsel – Radiatorer och konvektorer

Rettig Sweden AB beviljar 10 års garanti på sina radiatorer räknat från leveransdag (2 års-garanti på elektroniska delar). Garantin täcker material- och fabrikationsfel. Istället för den felaktiga produkten levererar vi utan extra kostnad en likadan eller motsvarande produkt. 

Garantin täcker inte skador som är förorsakade av felaktig förvaring eller hantering under transport eller på installationsplatsen. Garantin täcker inte heller skador förorsakade av felaktig användning, såsom in- och utvändig korrosion, användning av frätande ämnen, övertryck eller frysskador.

Garantin täcker inte de skador som en felaktig radiator förorsakar, kostnader som uppstår i samband med byte av radiator, kundens ekonomiska förluster, uteblivna intäkter eller andra indirekta kostnader.

Vid garantifall bör man kontakta sin försäljare och kunna uppvisa en beställningsbekräftelse, fraktsedel eller något annat tillförlitligt dokument över produkten och dess leveranstid.

I garantivillkoret ingår att produkten alltid inom en månad från reklamationsdag returneras till Rettig Sweden AB för närmare granskning.