Sverige
Sektionsradiatorer

Delta laserline VT [DLV]

Sektionsradiatorer - Delta laserline VT [DLV]

Delta är en elegant sektionsradiator som förenar modern byggnadskonst med traditionell uppvärmningsteknik. Lasersvetsning eliminerar praktiskt taget alla svetsfogar och ger en garanterat slät yta. Inuti radiatorn förhindrar lasersvetsningen att rester från svetsningen ansamlas och minskar risken för friktion och korrosion. Resultatet är en tystare, mer effektiv radiator som håller längre. De D-formade profilerna som gett Delta laserline dess namn är inte bara tilltalande, de förbättrar även prestandan med upp till 10 % jämfört med konventionell design.

Viktigast av allt är att Delta-sortimentet gör det möjligt för dig att få exakt den radiator du vill ha precis där du vill ha den. Lång, kort, lodrät eller vågrät – och i den färg du vill ha. Den passar bra för både renoveringsobjekt och nya projekt. Förutom att den finns i 28 olika höjder kan du som tillval få den i vilken exakt höjd som helst mellan 300 och 3000 mm.

+
Radiatortyper: DLV2, DLV3, DLV4, DLV5 och DLV6
Konstruktion:  Enligt EN442
Material: Kallvalsad stål EN 10130, EN 10131
Ytbehandling:

Ytbehandling utföres i fem faser:

 • Alkalisk avfettning
 • Fosfatering
 • Kataforetisk grundmålning
 • Pulverlackering med epoxypolyester
 • Härdning i ca 200°C
Ytbehandlingen uppfyller kraven för DIN 55900
Färg:  Vit RAL 9016
Tryckklass: PN 10
Anslutning: 1/2" ISO 228, innergänga
Kvalitetsnorm: ISO 9001 och ISO 14001
Standardhöjder: 155, 300 - 3 000 mm
Längder: 1 sektion = 50 mm
Sunda Hus: 
Leveranstid: 5-7 veckor

Typer

DLV 2, DLV 3, DLV 4, DLV 5, DLV 6


 

Anslutning

Ventilmodellen levereras med två anslutningar nertill med 1/2” innergängor samt ett integrerat koppel och ventilinsats. (M30). På motsatt sida finns en luftskruv. Övriga anslutningar är proppade. Högeroch vänsterställd. Även mittanslutning är möjlig. 

 

Effektberäkning

Effekterna beräknas logaritmiskt med hjälp Excel-tabeller. Länk till effektberäkningssidan.

Värmeavgivningseffekterna kan även beräknas med hjälp av modellen här nedan:

 

Värmeavgivningseffekt (W / m)

F = Fn x (ΔT/ ΔTn) n

där
F     = effekt, W/m
F   = normeffekt, W/m - EN 442 
då logaritmisk övertemperatur är
ΔTn = 49,83 K
ΔT = logaritmisk övertemperatur, K
ΔTn = normövertemperatur= 49,83 K
n = temperaturexponent

                         

tin – tut
ΔT = ————————————             
ln ((tin – trum) / (tut – trum))

där
tin = tilloppstemperatur, °C
tut= returtemperatur, °C
trum= rumstemperatur, °C

Modell:

tin/tut/trum

75/65/20=49,83K

70/40/20=32,74K

Installation

Konsoltyp FK  – golvkonsol för radiatorhöjder ≤ 1 000 mm

FK -konsolernas rekommendat ionsmängd

OBS!

 • A vståndet till vägg är beroende av radiatorns djup samt installationsmöjligheterna.
 • Konsolerna levereras i samma färg som radiatorn, om möjligt.
 • Vid beställning bör radiatorns färg och ytbehandling uppges.

Konsol:

1 FK-golvkonsol - FK

Konsoltyp RW3080/RH 2/FK – golvkonsol för höga radiatorer (> 1000 MM)

Rekommendationsmangder for RW3080/RH2/FK-KONSOLER

OBS!

 • RH-konsolstödets minimiavstånd från radiatorns kant är 120 mm.
 • Konsolerna levereras i samma färg som radiatorn, om möjligt.
 • Vid beställning bör radiatorns färg och ytbehandling uppges.

Konsol:

RW3080 + RH2 uppe FK nere

Mått Dl 2 Dl 3 Dl 4 Dl 5 Dl 6
WA 31/41 31/41 31/41 31/41 31/41
AA 63/73 82/92 101/111 120/130 139/149

Konsoltyp RW3080/HS – väggkonsol

Rekommendationsmängd RW3080/HS-konsoler

OBS!

 • n = antal sektioner. Antalet HS-konsolhållare (se figur) fastsvetsas symmetriskt enligt vårt rekommenderade antal fixeringspunkter.

Konsol:

1 FK-golvkonsol - FK

Mått Dl 2 Dl 3 Dl 4 Dl 5 Dl 6
WA 15/25 15/25 15/25 15/25 15/25
AA 47/57 66/76 85/95 104/114 123/133

4-6 sektioner

från 7 sektioner

Rettig Sweden AB beviljar 10 års garanti på sina radiatorer räknat från leveransdag (2 års-garanti på elektroniska delar). Garantin täcker material- och fabrikationsfel. Istället för den felaktiga produkten levererar vi utan extra kostnad en likadan eller motsvarande produkt. 

Garantin täcker inte skador som är förorsakade av felaktig förvaring eller hantering under transport eller på installationsplatsen. Garantin täcker inte heller skador förorsakade av felaktig användning, såsom in- och utvändig korrosion, användning av frätande ämnen, övertryck eller frysskador.

Garantin täcker inte de skador som en felaktig radiator förorsakar, kostnader som uppstår i samband med byte av radiator, kundens ekonomiska förluster, uteblivna intäkter eller andra indirekta kostnader.

Vid garantifall bör man kontakta sin försäljare och kunna uppvisa en beställningsbekräftelse, fraktsedel eller något annat tillförlitligt dokument över produkten och dess leveranstid.

I garantivillkoret ingår att produkten alltid inom en månad från reklamationsdag returneras till Rettig Sweden AB för närmare granskning.