Sverige
Reglering

Trådlös

Reglering - Trådlös

PURMO TEMPCO TRÅDLÖS RUMSREGLERING

Som ett alternativ till den trådbundna lösningen, där rumstermostaterna kopplas till reglerservon och kopplingsboxar med kablar, har Purmo också radiokontrollerade versioner av motsvarande utrustning. Vilket gör insallationen snabbare, enklare och ofta billigare eftersom det inte behövs några ledningar mellan rumstermostater och ställdon vilket gör att man slipper göra åverkan på färdiga väggar och golv. Purmo TEMPCO radioreglering består av två olika komponenter. Den ena är en sändare för rumstermostaten och den andra en mottagare för kopplingsboxen för anslutning av ställdon. Vid normaldrift skickar rumstermostaten en kodad radiosignal var 10 minut till mottagaren (kopplingsboxen) där den omvandlas till en styrsignal för ställdonen. Om stora skillnader skulle uppstå mellan rumstemperaturens bör- och ärvärde, skickar rumstermostaten impulser även utanför 10-minutersintervallen. Sändningsfrekvensen är 868 MHz. Användning av rumstermostater kan inte anses ge några hälsoeffekter. Sändareffekten för TEMPCO Radio-rumstermostaterna ligger på ungefär 2 milliwatt. Det är ungefär en tusendel av effekten från en mobiltelefon i GSM-nätet, som har en sändareffekt på ca. 2 watt. Sändareffekten för en WLANrouter ligger dessutom på ca. 100 milliwatt. I dessa bägge fall rör det sig också om långvariga signaler, medan TEMPCO Radio-rumstermostaterna endast avger korta radioimpulser.

+

Det avgörande vid planering för TEMPCO radioreglering är räckvidden och därmed förbindelsen mellan sändare och mottagare. Räckvidden i fria luften är ca. 300 m. Eftersom byggnader däremot till stor del består av väggar och tak, är detta värde mest av akademisk betydelse. Det som är avgörande för en säker förbindelse är dessa byggkomponenters beskaffenhet. Ju mer metall byggnaden innehåller, desto större blir avskärmningen av radiosignalerna. I de flesta fall uppstår inga som helst problem med förbindelsen. Vid vissa speciella förhållanden kan det dock vara nödvändigt att först göra en räckviddsmätning. Till att börja med kan man utgå ifrån följande: I rum där det inte är möjligt att använda mobiltelefoner eller trådlöst nätverk kommer radiotermostaten inte heller ha någon mottagning. Vid användning av fördelarskåp placeras antennen på utsidan av skåpet. 

Tillbehör

Purmo TEMPCO Kopplingsbox trådlös 6 uttag

- Grundmodul för upp till 6 temperaturregulatorer
- Med integrerad pann- och pumpmodul
- LED-indikator för kopplingstillstånd
- Extern antenn för optimerad mottagning
- Monteras på DIN-skena
RSK 2410087

Purmo TEMPCO Slavmodul trådlös 4 eller 6

Utbyggnadsmodul för 4 eller 6 extra temperaturregulatorer
- Kan kopplas på grundmodulen i efterhand
- LED-indikator för kopplingstillstånd
- Monteras på DIN-skena
RSK 2410088, 2410089

Purmo TEMPCO Rumstermostat WL

- elektronisk PI-regulator (2-punkts eller PBM)
- För väggmontage eller bordsplacering
- Frekvens: 868 MHz
- Med nattsänkning 2 K
- Avsedd för uppvärmning och kylning
RSK 2410085

Purmo TEMPCO Rumstermostat DIGITAL WL

Fungerar som Comfort, med följande tillägg:
- LCD-panel, orange bakgrundsbelysning (kan stängas av)
- Fritt inställbara komfort- och nattemperaturer
- Frostskyddsfunktion och partyläge
- Används både för uppvärmning och kylning (tillsammans med TempCo Cool Radio)
- Rumsgivare, anslutning av extra golvgivare möjlig
- 3 olika grundregleringslägen: Rumstemperaturreglering, Rumstemperaturreglering och golvtemperaturbegränsning (min./max.)
- Golvtemperaturreglering
RSK 2410086

Purmo TEMPCO Enkelzon mottagare

- Enkelzon mottgare är ett komplett 230V system för reglering av enstaka rum
- Med Purmo TEMPCO trådlösa rumstermostater.
RSK 2410102