Sverige
Reglering

Tråddragen

Reglering - Tråddragen

PURMO TEMPCO TRÅDDRAGEN RUMSREGLERING

Med sitt kompletta utbud av rumstermostater förenklar Purmo styrningen av golvvärmeanläggningar. Ett extra plus hos Purmos termostater är den eleganta designen. Vid utvecklandet av TempCo rumsreglering hade kundernas önskemål om enkelt handhavande, teknisk mångsidighet och ett tilltalande yttre en stor betydelse. rumsregleringsserien är moduluppbyggd och kan anpassas individuellt efter i stort sett alla krav och dessutom byggas på och kompletteras i efterhand. Purmo TempCo rumsreglering erbjuder inte bara en lättanvänd termostat i tidsenlig design, utan en komplett, moduluppbyggd rumsreglering som kan anpassas efter användarens krav. TempCo rumsreglering finns i 24 V-utförande.

+

TEMPCO 24 V

I den här versionen rör det sig om en fast inkopplad lösning. För att underlätta vid monteringen består den kopplade rumstermostaten av en dosa för infällt montage med en enkelt inkopplingsbar kontrollpanel. Själva rumstermostaten kan på så vis när som helst plockas bort. Detta är en oskattbar fördel vid alla målnings- och tapetseringsarbeten. Arbetet förenklas och termostaten skyddas från skador och smuts. Den infällda dosan skyddas av ett medföljande skyddslock. Kopplingsboxen för de sex rumszonerna är moduluppbyggd och kan, också i efterhand, utökas till att omfatta ytterligare fyra eller sex zoner. På kopplingsboxen finns kopplingstillståndsindikatorer i form av lysdioder samt en integrerad pann- och pumpfrånslagsmodul.

Purmo TEMPCO Trådansluten Kopplingsbox 6 uttag

- Grundmodul för upp till 6 temperaturregulatorer
- Med integrerad pann- och pumpmodul
- LED-indikator för kopplingstillstånd
- Monteras på DIN-skena
- 24 V-versionen har en extern transformator
RSK 2410081

Purmo TEMPCO Slavmodul 4 eller 6 uttag

- Utbyggnadsmodul för 4 eller 6 extra temperaturregulatorer
- Kan kopplas på grundmodulen i efterhand
- LED-indikator för kopplingstillstånd
- Monteras på DIN-skena
RSK 2410083, 2410084

Purmo TEMPCO Rumstermostat 24 V

- Elektronisk P-regulator
- Rumsgivare
- Mekanisk min/max-begränsning
- LED-indikator för kopplingstillstånd
RSK 2410224

Purmo TEMPCO Rumstermostat 24V Programerbar

- Elektronisk PI-regulator (2-punkts eller PBM)
- LCD-panel, orange bakgrundsbelysning
- Fritt inställbara komfort- och nattemperaturer
- Frostskyddsfunktion och partyläge
- Används både för uppvärmning och kylning (tillsammans med TempCo Cool)
- Rumsgivare, anslutning av extra golvgivare möjlig
- 3 olika grundregleringslägen:
- Rumstemperaturreglering
- Rumstemperaturreglerng och golvtemperaturbegränsning min./max.)
- Golvtemperaturreglering
RSK 2410076

PURMO ställdon 24 V

- Uförande: strömlöst sluten (NC)
- Nominell spänning (AC): 24V eller 230V-utförande
- Tillåten spänningsavvikelse ± 10 %
- Inkopplingstopp (<150 ms): ≤ 1,5 A (24V) / ≤ 0,3 A (230V)
- Rekommenderad säkring: 0,35 A trög, enligt DIN 41662
- Kontinuerlig effekt (ca 3 min.): 1 W
- Öppningstid: ca 3 min.
- Slutningstid: ca 3 min.
- Nominell lyfthöjd: 4 mm
- Nominell stängningskraft: 100 N ± 7 %
- Omgivningstemperatur: 0....50°C
- Längd på anslutningskabel: 1 m
- Anslutningsledning: 2 x 0,75 mm2, PVC vit
- Skyddstyp drivanordning IP 54
- Skyddstyp elektroniska komponenter IP 65
- Skyddsklass II
- Teknisk data överensstämmer med gällande EN-standarder. Produkten är utrustad med CE-märkning.
RSK 2410222