Sverige
Panelradiatorer

Thermopanel V4™ Ramo [TPR]

Panelradiatorer - Thermopanel V4™ Ramo [TPR]

Ny modern frontprofil

Thermopanel V4 representerar ett unikt radiatorkoncept, som utvecklats för att möta höga krav på effektiv logistik och modern design. Nu lanserar Thermopanel en helt ny, slät frontpanel med distinkta horisontala linjer – Ramo. Detta är utan tvekan marknadens mest eleganta och moderna frontprofil som tillsammans med den designtermostaten M30 förhöjer helhetsintrycket av produkten ytterligare.

Thermopanel V4 Ramo levereras i standardutförande med galler, sidoplåtar och väggkonsoler samt som extra tillbehör designtermostat M30 och termostatadapter – en helt komplett radiator. Designtermostat M30 med temperaturområde 6–26°C ger rummet en jämn och behaglig inomhustemperatur. En energibesparing som verkligen syns! En vitlackerad handduksstång i stål med kraftig magnetinfästning finns som tillbehör för Ramo.

+
Radiatortyper: TPR11, TPR21, TPR22 och TPR33.
Konstruktion:  EN 442-1
Material: Kallvalsad bandstål EN 10130
Ytbehandling:

Ytbehandling utföres i fem faser:

 • Alkalisk avfettning
 • Fosfatering
 • Kataforetisk grundmålning
 • Pulverlackering med epoxypolyester
 • Härdning i ca 200°C
Ytbehandlingen uppfyller kraven för DIN 55900.
Färg:  Vit RAL 9016
Tryckklass: PN 10
Standardanslutning: ABCD, DN 15
Kvalitetsnorm: ISO 9001 och ISO 14001
Höjder: 300, 400, 500, 600 mm
Längder: 400, 700, 900, 1000, 1200, 1300, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm
Extra tillbehör: Designtermostat M30, termostatadapter och vitlackerad handuksstång
Leveranstid : 3 veckor

Typer

TP 11 Enkel panel med en konvektionsplåt
TP 21 Två paneler med en konvektionsplåt
TP 22 Två paneler med två konvektionsplåtar
TP 33 Tre paneler med tre konvektionsplåtar

Anslutning

Ventilarrangemang

Thermopanel V4 radiatorn är försedd med insvetsat dolt ventilarrangemang med både botten- och sidoanslutning. 

Ventilhuset har förmonterad MMA-insats typ TIF som är inställningsbar. Insatsen passar till termostater med M28 x 1,5 gänga (t. ex. MMA, Danfoss eller TA). 

Anslutningsgängor för kopplingar - M22x1,5.

Inställningsområde Kv 0,01–0,58*
*Vid 2k P-band
Kvs = 0,85

Tvillingkoppel

Tvillingkoppel ger möjlighet att ansluta en parallellkopplad radiator till V4 utan att använda T-rör. 

Radiatorerna regleras oberoende av varandra. Ett extra tryckfall uppstår i den anslutningsdel där fördelningen görs, därför bör ej vidarekoppling ske utan att detta föregås av noggrann dimensionering. Det tillkommande tryckfallet adderas till tryckfallet i tvillingkopplad radiatorventil och dess anslutningsrör. 

Motstånd i V4-fördelare vid tvillingkoppling: Kv 0,95.

Omställning 2-rör/1-rör

Som tillbehör finns H-stycke med omställnings möjlighet mellan 1- och 2-rörs anslutning. 

Ventilunderdelens kägla ställs in med en insexnyckel 2,5 mm. Vid 2-rörs inställning är den helt inskruvad och hålet är då täckt med en blå plastpropp. För att ändra till 1-rörs avlägsnas den blå plastproppen och därefter skruvas käglan ut. 

Utskruvad 4,5 varv blir det relativa radiatorflödet 35 %. Efter inställning till 1-rörs skall hålet i käglan täckas med en röd plastpropp för att indikera 1-rörsutförande.

Effektberäkning

Effekterna beräknas logaritmiskt med hjälp Excel-tabeller. Länk till effektberäkningssidan.

Värmeavgivningseffekterna kan även beräknas med hjälp av modellen här nedan:

Värmeavgivningseffekt (W / m)

F = Fn x (ΔT/ ΔTn) n

där
F     = effekt, W/m
F   = normeffekt, W/m - EN 442 
då logaritmisk övertemperatur är
ΔTn = 49,83 K
ΔT = logaritmisk övertemperatur, K
ΔTn = normövertemperatur= 49,83 K
n = temperaturexponent

                         

tin – tut
ΔT = ————————————             
ln ((tin – trum) / (tut – trum))

där
tin = tilloppstemperatur, °C
tut= returtemperatur, °C
trum= rumstemperatur, °C

Modell:

tin/tut/trum

75/65/20=49,83K
70/40/20=32,74K

Effektfaktor K

Beräkningsformel:
ф = K x ∆Tn

Installation

Byggmått

Avstånd vägg till radiator: mått C minus mått A.

Radiatortyp  Radiatordjup Ansl. centr. till vägg  Byggdjup 
TP 10 48 40 72
TP 11 60 64 95 
TP 21 70 65  100 
TP 22 102 81  132 
TP 33 152 81 (131)*  182

* Siffror inom parantes anger byggmått vid montering med anslutning utåt.

Installation

Stålplåtsradiatorer är avsedda för installation i slutna värmesystem med max. framledningstemperatur 120°C. Systemet skall vara utfört så att kontinuerlig påfyllning och syresättning förhindras. Vid installation får inte någon del av radiatorn utsättas för mer än 100°C.

Vid materialpåverkan orsakad av eventuella tillsatsmedel i systemet gäller ej Thermopanels produktansvar.

Upphängning

Väggfästen för Thermopanel består av konsoler med snäppfästen som griper om radiatorn för enkelt och snabbt montage. Överdelen kan förspännas och snäpper ned om överkanten när radiatorn fälls in mot väggen. Överfallshaken kan spärras med ett speciellt låsbleck som beställes separat.

Förstärkt upphängning

Vid risk för extrem belastning kan förstärkt upphängning levereras.

MonteringshöjdHålbild konsoler

Antal konsoler

 • Längd 400–1600 mm, 2 st konsoler
 • Längd 1800–3000 mm, 3 st konsoler

Golvstöd

Installationen kan även göras med golvkonsoler. Se fliken Tillbehör.

Antal golvstöd för radiatorhöjd 300–600 mm

 • 400–1800, 2 st
 • 1900–2400, 3 st
 • 2500–2800, 4 st

Antal golvstöd för radiatorhöjd 900 mm

 • 400–1 200, 2 st
 • 1 300–1 600, 3 st


Tryckförlust och förinställning

Skyddsratt

Vid leverans är ventilhuset försett med en grå skyddsratt som kan användas under byggnadstiden. Skyddsratten är försedd med tre låga och en hög ”vinge”. Öppning av ratten 3/4 varv från stängt läge ger nominell lyfthöjd.

Förinställning

Ventilarrangemanget har inbyggd förinställning, dold för obehöriga, som kan justeras utan nedtappning av systemet.

Förinställningen utföres med handverktyg F enligt punkterna 1, 2, 5 och 6 eller med hjälp av förinställningsdon FV4 punkterna 1 till 6. Respektive verktyg beställes separat.

RSK  Benämning 
6606481  Handverktyg F 
6606483  Förinställningsdon FV4 

 1. Demontera packbox.
 2. Skruva försiktigt ned strypdonet i botten med handverktyget.
 3. Applicera förinställningsdonet.
 4. Nollställ skalan mot indexmarkering.
 5. Skruva upp strypdonet erforderligt antal varv så att önskat Kv-värde står mitt för index-markeringen. Om enbart handverktyg användes skruva upp erforderligt antal varv enligt diagram.
 6. Montera packbox.

Diagram ventilarrangemang

Angivna KV- värde vid förinställning gäller med tolerans enligt EN 215. Vi rekommenderar ett tryckfall på 3–10 kPa över radiatorn. 

Avstängningsventiler

Angivna KV-värde vid förinställning gäller med tolerans enligt EN 215. 
 

Omställning 2-rör till 1-rör

Totalkapacitet, ventilarrangemang inklusive radiator

Förinställning fullt öppen
   

 

 

 

Tillbehör

 
Rationella tillbehör som förenklar installationen av Thermo­panel radiator eller ThermoCon konvektor. Thermo­panels breda tillbehörsserie är ett resultat på god produktutveckling i samarbete med den Skandinaviska marknaden och ett stort antal av Thermopanels tillbehör är patenterade. Åtskilliga gånger ställs rörläggaren på prov inför en installation, problem med bröstningshöjd, golvlist, kabelkanal, mittanslutning osv. Thermopanels praktiska tillbehör bjuder på många tekniska innovationer som är lösningen på flertalet installationsproblem.
  TP Big Five 1
1-rörsfördelare, omställningsbar 1-2 rörsystem

6606562
  TP Big Five 2
TP Flexfördelare 11–21 Höger
TP Flexfördelare 22–33 Höger
TP Flexfördelare 11–21 Vänster
TP Flexfördelare 22–33 Vänster
 

6606543
6606544
6606576
6606577
  TP Big Five 3
Quattro 2-rörsfördelare

6606039

 

  TP Big Five 4
TP Rak4 fördelare 11–21
TP Rak4 fördelare 22–33
 

6606545
6606546
  TP Big Five 5
TX Servicekit
(Innehåller: Koppling TX 15 TIF. Koppling TX 15 M22 x 1,5)
 
 
6607734

Excenterkoppling 11 

6606035

Excenterkoppling 26

6606561
 

Korskoppling, förväxlat tillopp/retur

6606034
  Förbigångsrör

6606008

  Vinkelkoppling lång K22L 6606036
  Vinkelkoppling kort K22

6606037

  Avstängningsventil rak SR 6606019
  Avstängningsventil vinkel SV

6606020

  Avstängningsventil rak R 1/2" AR 6606006
  Avstängningsventil vinkel R 3/8" EK 6606007
  Avstängningsventil rak R 3/8" ER 6606005
  Koppling M22/12
Koppling M22/15
Koppling M22/18
6609036
6609044
6606042
  Låsbleck till Thermopanel

Låsblecket är ett tillbehör man monterar på baksidan av konsolen och har som funktion att låsa konsolöverdelen så att obehöriga inte kan lyfta överdelen och lossa radiatorn.

 
6733567

Termostat M30 6-26°C. Vit/Krom
Termostatadapter M30-M28. Passar till Termostat M30

6606136
6606137
  Avtappningsventil 6733380
  Luftskruv + propp 1/2" o-ring 6733409
  Luftnyckel 6733344

Thermopanel väggkonsol typ 11 

Thermopanel väggkonsol typ 21, 22, 33

TP konsol 11
300
400
500
600
900

TP konsol 21/22/33
300
400
500
600
900

6606547
6606548
6606549
6606550
6606551


6606552
6606553
6606554
6606555
6606556
  Täckhylsa för golvstöd
Täckbricka för golvstöd


Golvstöd SSPK
Antal golvstöd för radiatorhöjd 300–600 mm
 • 400–1800, 2 st
 • 1900–2400, 3 st
 • 2500–2800, 4 st
 

Antal golvstöd för radiatorhöjd 900 mm

 •  400–1 200, 2 st
 • 1 300–1 600, 3 st

 

 
  TP Väggdistans 6
TP Väggdistans 12
6606485
6606542
  TP Väggdistans 31, 4-pack 6606480
  Distansklosspar för tilläggskonsoler

Används vid montage av tilluftsdon AIR på längre radiatorer.

 6734159
  TP Anslutningskoppling TX 15 TIF
TP Anslutningskoppling TX 15 M22 x 1,5
Täcklock M22 x 1,5
6609235
6609236
6606535
  Koppling gängade rör R 3/8"
Koppling gängade rör R 1/2"
6609226
6609234
  Vinkelkoppling R 3/8"
Vinkelkoppling R 1/2"
6606040
6606041
  Flexkoppling för sockelmontage 6606023
  Förlängningskoppling

Levereras med genomgående 12 och 15 mm kona utan mutter.
Insticksdjup 18–45 mm.

6606038
  Handduksstång TP Plan & Ramo
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm
1000 mm

6734776
6734777
6734778
6734779
6734780
  TP Låsbygel
TP11
TP 21
TP 22
TP 33

6606557
6606558
6606559
6606560
  Bättringsfärg vit RAL 9016 pensel 6733342
  Bättringsfärg vit RAL 9016 spray 6733343
  Förinställningsdon med handverktyg FV4
Handverktyg för förinställning F
6606483
6606481

AMA-text

PTB.1 Radiatorer

PTB.11 Panelradiatorer

Thermopanel Typ TP Ramo

Fabrikat Thermopanel typ TP V4 försedd med dolt integrerat koppel med anslutning i sida och botten, anslutning M22 C/C 40 mm (svensk standard). Radiatorn är försedd med designad Ramo front och fabriksmonterad TP TIF manipulationssäker ventilsats. Kulör Vit RAL 9016. Levereras med luftningsventil, bottenplugg, sidoplåtar och toppgaller samt omfattande väggkonsoler typ Monclac. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

TPR XX-HLL

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

Kompletterande text

 • Förses med TP Rak 4
 • Förses med TP-Flex koppel
 • Förses med Quattro 2-rörsfördelare
 • Förses med M30 designtermostat

Tillbehör panelradiatorer

 • Golvkonsoler
 • Låsbyglar för offentliga lokaler
 • Tilluftsdon ThermoAir
 • Handduksstång

Drift och skötsel – Radiatorer och konvektorer

Effektberäkning – Thermopanel V4 [TP]

Purmo TP - Prislista ex.moms 01-2020

Thermopanel 07/2017 (tryckt version 11/2014)

BVD – Thermopanel V4 Plan & Ramo

Effektberäkning – Thermopanel V4 Plan & Ramo [TPF/TPR]

Rettig Sweden AB beviljar 10 års garanti på sina radiatorer räknat från leveransdag (2 års-garanti på elektroniska delar). Garantin täcker material- och fabrikationsfel. Istället för den felaktiga produkten levererar vi utan extra kostnad en likadan eller motsvarande produkt. 

Garantin täcker inte skador som är förorsakade av felaktig förvaring eller hantering under transport eller på installationsplatsen. Garantin täcker inte heller skador förorsakade av felaktig användning, såsom in- och utvändig korrosion, användning av frätande ämnen, övertryck eller frysskador.

Garantin täcker inte de skador som en felaktig radiator förorsakar, kostnader som uppstår i samband med byte av radiator, kundens ekonomiska förluster, uteblivna intäkter eller andra indirekta kostnader.

Vid garantifall bör man kontakta sin försäljare och kunna uppvisa en beställningsbekräftelse, fraktsedel eller något annat tillförlitligt dokument över produkten och dess leveranstid.

I garantivillkoret ingår att produkten alltid inom en månad från reklamationsdag returneras till Rettig Sweden AB för närmare granskning.