Sverige
Panelradiatorer

PURMO Vertical [VR]

Panelradiatorer - PURMO Vertical [VR]

 

Ibland är det en fråga om utrymme, ibland är det en fråga om smak, och varje gång blir svaret Vertical. Samma värmeeffekt och höga kvalitet på design och konstruktion, designad med en 90 graders twist.

Vertical är en klassisk panelradiator som har vänts lodrätt för att utnyttja väggytan på ett optimalt sätt. Den är liten och diskret och ger dig all värme du kan önska även då utrymmet är begränsat. Purmo Vertical kan också utrustas med tillbehör som handdukshängare, vilket är både praktiskt och funktionellt.

+
Radiatortyper: VR 20, VR 21 och VR 22
Konstruktion:  EN 442-1
Material: Kallvalsad bandstål EN 10130
Ytbehandling:

Ytbehandling utföres i fem faser:

  • Alkalisk avfettning
  • Fosfatering
  • Kataforetisk grundmålning
  • Pulverlackering med epoxypolyester
  • Härdning i ca 200°C
Ytbehandlingen uppfyller kraven för DIN 55900
Färg:  Vit RAL 9016.
Tryckklass: 6 bar
Anslutning: 2 mittanslutningar underifrån 1/2" ISO 228,
50 mm mellanrum, och 4 sidoanlutningar 1/2" ISO 228.
Kvalitetsnorm: ISO 9001 och ISO 14001
Höjder: 1800, 1950 och 2100 mm
Längder: 300, 450, 600 och 750 mm
Sund Hus: 
Leveranstid : 1-4 veckor

Typer

Typer VR 20

Typer VR 21

Typer VR 22

Anslutning

Bottenanslutning

Mittanslutning

Övriga anslutningar är inte möjliga.

Effektberäkning

Effekterna beräknas logaritmiskt med hjälp Excel-tabeller. Länk till effektberäkningssidan.

Värmeavgivningseffekterna kan även beräknas med hjälp av modellen här nedan:

Värmeavgivningseffekt (W / m)

F = Fn x (ΔT/ ΔTn) n

där
F     = effekt, W/m
F   = normeffekt, W/m - EN 442 
då logaritmisk övertemperatur är
ΔTn = 49,83 K
ΔT = logaritmisk övertemperatur, K
ΔTn = normövertemperatur= 49,83 K
n = temperaturexponent

                         

tin – tut
ΔT = ————————————             
ln ((tin – trum) / (tut – trum))

där
tin = tilloppstemperatur, °C
tut= returtemperatur, °C
trum= rumstemperatur, °C

Modell:

tin/tut/trum

75/65/20=49,83K
70/40/20=32,74K

Effektfaktor K

Beräkningsformel:
ф = K x ∆Tn

Installation

C 300 450 600 750
C1 75 100 175 250
C2 50 125 200 275

Typ 20, 21

a 108
b 67
c 27

 

B 1800 1950 2100
B1 1450 1600 1750

Typ 22

a 133
b 67
c 27

För att uppnå en korrekt installation av radiatorn är det ytterst viktigt att man vid monteringen beaktar hur radiatorn kommer att användas samt eventuell, förutsebar felanvändning. Ett antal olika saker bör beaktas inklusive själva monteringsmetoden för att man skall kunna säkra radiatorns upphängning på väggen. Väggens material, dess skick samt eventuella förutsebara vikter eller stötar som radiatorn kan tänkas utsättas för bör beaktas före installation. Endast de konsoler som är avsedda för radiatorn får användas vid installationen.

Tryckfall och förinställning

Rak & vinkel designventil

Termostat ingår, 7-28 grader Celsius.


1-rörssystem

2-rörssystem

 

Presetting 1 2 3 4 5 6
kv-value at 1 K P-deviation 0.08 0.13 0.20 0.22 0.25 0.28
kv-value at 1.5 K P-deviation 0.08 0.15 0.26 0.32 0.37 0.42
kv-value at 2 K P-deviation 0.08 0.15 0.28 0.37 0.44 0.52
kvs           0.75

 

VVA-ventil

Termostat ingår ej.

Ventil VVA används för att reglera flödet i radiatorer. Ventilen regleras med termostat, termoställdon eller handratt. Ventilen är försedd med insats som har dold förinställning.

Tillbehör

Radiatorpaketet innehåller konsoler, 2 sidoplåtar, installationsclips, installationsschablon, luftskruv, 3 blindproppar samt skruvar och plastproppar.


EXTRA TILLBEHÖR

Designventil vinkel, krom

RSK 6731560

Designventil rak, krom

RSK 6731558

Designventil vinkel, vit

RSK 6731561

Designventil rak, vit

RSK 6731559

VVA Ventil

RSK 6731499


Handduksstång Vertical

300 mm RSK 6734781

450 mm RSK 6734782

600 mm RSK 6734783

750 mm RSK 6734784

AMA-text

Rettig Sweden AB beviljar 10 års garanti på sina radiatorer räknat från leveransdag (2 års-garanti på elektroniska delar). Garantin täcker material- och fabrikationsfel. Istället för den felaktiga produkten levererar vi utan extra kostnad en likadan eller motsvarande produkt. 

Garantin täcker inte skador som är förorsakade av felaktig förvaring eller hantering under transport eller på installationsplatsen. Garantin täcker inte heller skador förorsakade av felaktig användning, såsom in- och utvändig korrosion, användning av frätande ämnen, övertryck eller frysskador.

Garantin täcker inte de skador som en felaktig radiator förorsakar, kostnader som uppstår i samband med byte av radiator, kundens ekonomiska förluster, uteblivna intäkter eller andra indirekta kostnader.

Vid garantifall bör man kontakta sin försäljare och kunna uppvisa en beställningsbekräftelse, fraktsedel eller något annat tillförlitligt dokument över produkten och dess leveranstid.

I garantivillkoret ingår att produkten alltid inom en månad från reklamationsdag returneras till Rettig Sweden AB för närmare granskning.