Sverige
Produkter

Panelradiatorer

Produkter - Panelradiatorer

PURMO Compact [C]

PURMO Compact [C]

PURMO Compact levereras med monterade sidoplåtar och toppgaller och har marknadens bredaste sortiment. Alla PURMO radiatorer är ämnade för slutna vattenburna värmesystem.

PURMO Ventil Compact [CV, FCV, RCV]

PURMO Ventil Compact [CV, FCV, RCV]

Purmo Ventil Compact är utrustad med integrerat ventilkoppel, galler, sidoplåtar och tre olika profiler – Standard, Plan och Ramo.

PURMO Hygiene [H]

PURMO Hygiene [H]

Radiatorn Hygiene tillverkas i modellerna H10, 20 och 30 utan konvektionslameller, sidoplåtar och toppgaller.

PURMO Vertical [VR]

PURMO Vertical [VR]

Purmo Vertical är en vertikal radiator, vars yta är profilerad.

Thermopanel V4™ [TP]

Thermopanel V4™ [TP]

Thermopanel V4 representerar ett nytt radiatorkoncept, som utvecklats för att möta höga krav på effektiv logistik och modern design.

Thermopanel V4™ Plan [TPF]

Thermopanel V4™ Plan [TPF]

Thermopanel V4 finns nu med en snygga, slät designprofil – Plan.

Thermopanel V4™ Ramo [TPR]

Thermopanel V4™ Ramo [TPR]

Nu lanserar Thermopanel en helt ny, slät frontpanel med distinkta horisontala linjer – Ramo.

Belize E2

Belize E2

Nordens första ultraeffektiva lågtemperaturradiator, driven av E2-teknik, passar utmärkt i villor och bostäder där man önskar högre effekt ur en radiator i lågtemperatursystem. De inbyggda fläktarna arbetar ljudlöst och ökar prestandan hos radiatorn genom ökad konvektion med upp till 80%.

Panelradiatorer – något för alla

Från det traditionella till det moderna - Purmo Thermopanel har ett omfattande urval av panelradiatorer som uppfyller alla behov, både när det gäller inomhuskomfort och inredningskrav. Breda, korta, långa, platta, vita, metallfärgade, vertikala eller en blandning av funktioner och färger - vårt omfattande sortiment har utvecklats för att passa varje smak.

Vare sig du väljer radiatorer till ditt nya hem eller ett renoveringsobjekt, eller om du är en fackman som söker det perfekta valet för din kund, behöver du inte leta längre. På följande sidor kommer du att se våra panelradiatorer visade i den neutrala vita kulören. Men de finns också i ett brett spektrum av färger och metallytor, vilket ger dem en framträdande plats i till och med den mest äventyrliga heminredning.

Purmo Thermopanel panelradiatorerna tillverkas av råmaterial och komponenter av hög kvalitet. Vid normal användning har radiatorerna en lång livslängd.

God energiekonomi

Purmo Thermopanel panelradiatorerna är anpassade för moderna vattenburna centralvärmesystem. Radiatorns vattenvolym är liten och konvektionsytan stor. Tillsammans innebär dessa egenskaper en mycket snabb reaktionstid och därmed en god energiekonomi.

Panelradiatorer i vattenburna värmesystem

Purmo Thermopanel panelradiatorerna är ämnade för s.k. slutna värmesystem, där syre inte kommer in i systemet. Ett tätt och noggrant planerat värmesystem sparar på både energi och de komponenter som hör till systemet. Läckage i systemet kräver vattentillförsel, vilket leder till inre korrosion i radiatorerna. Därför rekommenderas det inte att man tömmer systemet t.ex under sommaren. Vattnets temperatur bör vara 0–110°C, pH-värdet 7–9 samt syremängden max 0,1 mg/kg.

Panelradiatorernas tryckklass

Purmo Thermopanel panelradiatorernas standard tryckklass är PN 10 (en del modeller PN 6–7). Vid planeringen av värmesystemet bör man observera att man inte överskrider radiatorernas tryckklass. I höga byggnader bör man förutom vattnets hydrostatiska tryck även beakta det dynamiska tryck som uppstår. Purmo Thermopanel panelradiatorernas tryckklass försäkras i produktionen genom att testa varje radiator.

Montering av panelradiatorer

I samband med montering skall alla gällande bestämmelser följas och arbetet skall utföras på behörigt sätt. Vi rekommenderar att skyddsplasten tas bort först när radiatorn är färdigt installerad. För att uppnå en korrekt installation av radiatorn är det ytterst viktigt att man vid monteringen beaktar hur radiatorn kommer att användas samt eventuell, förutsebar felanvändning. Ett antal olika saker bör beaktas inklusive själva monteringsmetoden för att man skall kunna säkra radiatorns upphängning på väggen. Väggens material, dess skick samt eventuella förutsebara vikter eller stötar som radiatorn kan tänkas utsättas för bör beaktas före installation. Endast de konsoler som är avsedda för radiatorn får användas vid installationen.

Driftsmiljö

Purmo Thermopanel panelradiatorerna är ämnade för uppvärmning av normala rumsutrymmen. Då de installeras i våta utrymmen, skall de alltid monteras på torra väggar, dvs. ej direkt under duschen.