Sverige
Konvektorer

ThermoCon [TCN]

Konvektorer - ThermoCon [TCN]

2000-talets arkitektur med öppna planlösningar och stora fönsterpartier ställer speciella krav på uppvärmning. Med allt färre väggytor att montera radiatorer på och stora glaspartier som kräver värme för att förhindra kallras, så är ThermoCon den optimala lösningen.

Liten, effektiv och med elegant design klarar den stora värmebehov med lägsta energiförbrukning. ThermoCon är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller. Den vattenburna värmen som cirkulerar i kopparslingan, överförs till aluminimlameller i vars kanaler det skapas en varm självdragande luftström. Inga rörliga delar - bara så enkelt och väldigt effektivt!

ThermoCon finns även utan integrerat ventilarrangemang (TCN-U).

+
Konvektortyper: TCN 1, TCN 2
Konstruktion:  EN 442-1
Ytbehandling:

Ytbehandling utföres i fem faser:

  • Alkalisk avfettning
  • Fosfatering
  • Kataforetisk grundmålning
  • Pulverlackering med epoxypolyester
  • Härdning i ca 200°C
Ytbehandlingen uppfyller kraven för DIN 55900.
Färg:  Vit RAL 9016
Tryckklass: PN 10
Standardanslutning: ABCD, DN 15
Kvalitetsnorm: ISO 9001 och ISO 14001
Höjder: 100, 200, 300 mm
Längder: 500, 600, 800, 1000, 1300, 1600, 1900, 2200, 2500 mm
Leveranstid : 4 veckor

Konvektortyper

Utförande

Konvektorn är uppbyggd på en högtrycksexpanderad värmebärande kopparrörsslinga som fixerar de profilerade aluminiumlamellerna. En teknik som säkerställer maximal värmeöverföring. 

TCN levereras med inbyggt förinställbart ventilarrangemang, justerbart för ett- respektive tvårörssystem. Alla ingående komponenter är av avzinkningshärdigt material.

TCN-U levereras med 2 x 3/8" eller 1/2" konventionella anslutningar, d.v.s. utan inbyggt ventilarrangemang. Båda varianterna har inbyggd utluftningsventil.

 

Anslutning

Anslutningar

Bottenanslutning "B"

Ett- och tvårörsutförande.

 

Sidoanslutning "S" (ej höjd 100 mm)

Ett- och tvårörsutförande.


Effektberäkning

Effekterna beräknas logaritmiskt med hjälp Excel-tabeller. Länk till effektberäkningssidan.

Värmeavgivningseffekterna kan även beräknas med hjälp av modellen här nedan:

Värmeavgivningseffekt (W / m)

F = Fn x (ΔT/ ΔTn) n

där
F     = effekt, W/m
F   = normeffekt, W/m - EN 442 
då logaritmisk övertemperatur är
ΔTn = 49,83 K
ΔT = logaritmisk övertemperatur, K
ΔTn = normövertemperatur= 49,83 K
n = temperaturexponent

                         

tin – tut
ΔT = ————————————             
ln ((tin – trum) / (tut – trum))

där
tin = tilloppstemperatur, °C
tut= returtemperatur, °C
trum= rumstemperatur, °C

Modell:

tin/tut/trum

75/65/20=49,83K
70/40/20=32,74K

Effektfaktor K

Beräkningsformel:
ф = K x ∆Tn

Tryckfall

När ThermoCon installeras i serie påverkas tryckfallet mer än vid standardinstallation eftersom allt flöde går genom alla konvektorer i serien. Rördimension är 15 x 0,8 mm och rörlängd och antal böjar framgår av tabell nedan.

 

Höjd

 100 200  300 

Rörlängd (mm) TCN 1

Antal böjar TCN 1

2 x konvektorlängd

A:0, M:0 och S:2

4 x (konvektorlängd - 200)

A:4, M:6 och S:8

6 x (konvektorlängd - 200)

A:8, M:10 och S:24

Rörlängd (mm) TCN 2

Antal böjar TCN 2

4 x konvektorlängd

A:2, M:2 oc S:4

8 x (konvektorlängd - 200)

A:8, M:12 och S:16

12 x (konvektorlängd - 200)

A:16, M:20 och S:24


RAL-Färger

RAL 7013 Brown grey
RAL 7016 Anthracite grey
RAL 7021 Black grey
RAL 7022 Umbra Grey
RAL 7024 Graphite grey
RAL 8017 Chocolate brown
RAL 9005 Jet black
RAL 9006 White aluminium
RAL 9007 Grey aluminium
RAL 1035 Pearl Beige
RAL 040 80 05 (S0222) Caffé latte
S0088 Manhatten

Tillbehör

Golvstöd TCN 1, justerbar 
Golvstöd TCN 2, justerbar

Rekommenderat antal golvstöd för resp. konvektorlängd
400–1600 mm: 2 st
1900–2500 mm: 3 st

6750651
6750652

Väggkonsol TCN 1
Väggkonsol TCN 2

Rekommenderat antal golvstöd för resp. konvektorlängd
400–1600 mm: 2 st
1900–2500 mm: 3 st

6750649
6750650

Installation

Installation

 Fristående montageVäggmontage
För konvektorlängd 400-1600 mm rekommenderas två och för 1900 mm och längre rekommenderas tre konsoler.

AMA-text

PTB.3 Konvektorer

PTB.31 Konvektorer

Thermopanel Typ Thermocon

Fabrikat Thermopanel typ Thermocon konvektor med värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar, lackerade med avzinkningshärdigt material. Försedd med sidoplåtar och toppgaller. Kulör Vit RAL 9016. Inbyggt ventilarrangemang för botten respektive sidoanslutning, omställbart ettrör/tvårör, bottenanslutning M22 C/C 40 mm (svensk standard). Tryckklass PN 10. Levereras med fabriksmonterad TP TIF manipulationssäker ventilsats och luftningsventil. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

TCN XX-HLL (TCNC förstärkt slät front i plåt på båda sidorna)

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

Kompletterande text för TCN, TCNC konvektorer

  • Förses med M30 designtermostat

Tillbehör konvektorer

  • Golvkonsoler
  • Väggkonsoler

Drift och skötsel – Radiatorer och konvektorer

Thermopanel 07/2017 (tryckt version 11/2014)

Purmo TP - Prislista ex.moms 01-2020

Effektberäkning – ThermoCon [TCN]

Thermopanel TCN produktdatablad 11-2013

Rettig Sweden AB beviljar 10 års garanti på sina radiatorer räknat från leveransdag (2 års-garanti på elektroniska delar). Garantin täcker material- och fabrikationsfel. Istället för den felaktiga produkten levererar vi utan extra kostnad en likadan eller motsvarande produkt. 

Garantin täcker inte skador som är förorsakade av felaktig förvaring eller hantering under transport eller på installationsplatsen. Garantin täcker inte heller skador förorsakade av felaktig användning, såsom in- och utvändig korrosion, användning av frätande ämnen, övertryck eller frysskador.

Garantin täcker inte de skador som en felaktig radiator förorsakar, kostnader som uppstår i samband med byte av radiator, kundens ekonomiska förluster, uteblivna intäkter eller andra indirekta kostnader.

Vid garantifall bör man kontakta sin försäljare och kunna uppvisa en beställningsbekräftelse, fraktsedel eller något annat tillförlitligt dokument över produkten och dess leveranstid.

I garantivillkoret ingår att produkten alltid inom en månad från reklamationsdag returneras till Rettig Sweden AB för närmare granskning.